Vormingsgroep van huispersoneel in Peru

 

Nieuws, Wereld, Economie, IAO, Huispersoneel, Internationale Arbeidsorganisatie -

IAO keurt Conventie huisarbeid goed

Goed nieuws voor tientallen miljoenen huisarbeidsters in de hele wereld. De conventie en aanbeveling rond huisarbeid is in Genève door de plenaire zitting van de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) goedgekeurd.

donderdag 16 juni 2011 22:08
Spread the love

Over deze teksten was vorige week al een akkoord bereikt in de IAO commissie rond huisarbeid. De goedkeuring is de bekroning van een proces dat de IAO opstartte in 2008.  Alle IAO lidstaten worden nu gevraagd om de teksten ter goedkeuring voor te leggen aan hun parlement. Er is dus nog een lange weg te gaan, maar miljoenen huisarbeidsters krijgen eindelijk zicht op de verbetering van hun arbeidsvoorwaarden.

Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten en Jeanne Devos van de Indiase National Domestic Workers Movement) waren zeer actief in het proces en de besprekingen die tot dit resultaat hebben geleid

De conventie bevat de verplichting om aan huisarbeidsters de basisrechten te garanderen van wat wij een arbeidsovereenkomst zouden noemen: recht op minimale arbeidsomstandigheden, vrijheid van vereniging, recht op een minimumloon, beperking van betalingen in natura, recht op jaarlijkse vakantie.

Pia Stalpaert wijst erop dat deze conventie ook in België tot een beter statuut voor huisarbeidsters  zal leiden: “ In artikel 14 staat dat elk land de sociale zekerheid voor huisarbeidsters goed moet regelen. Elk land moet zorgen dat de bescherming en de sociale zekerheid voor huisarbeidsters even goed is als die van andere werknemers. In België opent dit perspectieven want bijvoorbeeld de ziekte-uitkeringen voor deeltijdse dienstbodes zijn hier nog steeds niet geregeld.”

Verder worden in de conventie regels afgesproken rond wachttijden op het werk, waarbij dienstbodes niet werken maar wel beschikbaar moeten zijn. De conventie zegt ondubbelzinnig dat die periodes moeten gelijkgesteld worden met gewone arbeidstijd zoals bepaald in het nationale arbeidsrecht.

De conventie bepaalt ook dat de nationale arbeidsinspecties moeten aangepast worden zodat er controles kunnen komen op de arbeidsomstandigheden van huisarbeidsters, ook al gebeurt dat werk in privéwoningen.

take down
the paywall
steun ons nu!