China scoort slecht op eigen milieurapport
Nieuws, Milieu, China -

China scoort slecht op eigen milieurapport

China haalde de voorbije maanden de krantenkoppen met grote klimaatprojecten en schone energie, maar met het Chinese leefmilieu gaat het heel wat minder goed. Het jaarlijkse milieurapport leest als een opsomming van wat er allemaal misgaat.

dinsdag 7 juni 2011 19:24
Spread the love

Ook nu weer blijkt uit het jaarrapport van het ministerie van Leefmilieu dat het land er maar niet in slaagt om de hoge milieukost voor zijn exponentiële economische groei te verminderen. China kreunt onder watervervuiling, zure regen en krimpende natuurgebieden.

Oppervlaktewater

Met het oppervlaktewater is het bijzonder slecht gesteld. Een zesde van de rivieren is zwaar vervuild. Zo erg zelfs dat het water volgens de vervuilingschaal van de Chinese overheid niet meer bruikbaar is voor irrigatie in de landbouw.

Het water is vervuild door de industriële expansie, maar ook door de landbouw. Mest van de veeteelt, chemische verdelgers en kunstmest vervuilen het water en zorgen voor eutrofiëring in bijna de helft van de onderzochte meren. Een teveel aan voedingsstoffen in het water geeft algen vrij spel en doet de concentratie aan zuurstof dalen.

Met de kustwateren is het zo mogelijk nog erger gesteld: de Bohaizee scoort “slecht” terwijl de Oost-Chinese Zee “extreem slecht” scoort, een achteruitgang ten opzichte van 2009. Een kwart van de Chinese kustwateren is nu zo vervuild dat ze buiten de officiële schaal vallen.

Zware metalen

Grondvervuiling is vooral te wijten aan de industrie. Met name zware metalen zoals lood baren de Chinese overheid zorgen, omdat ze niet alleen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, maar ook voor de sociale stabiliteit. China is ‘s werelds grootste verbruiker van lood en recente incidenten met loodvergiftiging bij kinderen hebben al tot gewelddadige protesten geleid.

Wat betreft de luchtkwaliteit vindt China wel dat er vorderingen geboekt zijn. Beijing haalde vijftigduizend auto’s van de weg en kende in 2010 meer dagen met een heldere lucht dan in de voorbije tien jaar.

Bijna 80 procent van de Chinese steden had een aanvaardbare luchtkwaliteit. In 15 procent van de steden is de lucht wel vervuild. Waarnemers merken echter op dat China uitgaat van eigen maatstaven. Mochten de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt worden, dan zouden veel meer steden een ontoereikende score halen.

Tot slot zijn er steeds minder plaatsen waar de natuur op krachten kan komen. China heeft meer beschermde gebieden dan het wereldwijde gemiddelde, maar die gebieden liggen steeds meer onder vuur door de economische expansie. De Chinese overheid geeft toe dat meer dan een vijfde van de gebieden beschadigd is.

take down
the paywall
steun ons nu!