Opinie, Nieuws, Samenleving, België, ABVV, Ico Maly, Kif Kif, Opinie, Discriminatie, Adecco, Sos racisme, Lootens, Bbb -

Adecco veroordeeld voor discriminatie

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft op 31 mei 2011 het uitzendkantoor Adecco veroordeeld voor discriminerende praktijken tegenover werkzoekenden van vreemde origine.

zaterdag 4 juni 2011 11:32
Spread the love

Ico Maly, coördinator Kif Kif: “Kif Kif is verheugd met deze uitspraak. Na tien jaar is eindelijk gerechtigheid geschied! Deze zaak is echter slechts het topje van de ijsberg.” Het ABVV onderstreept verder dat: “door deze uitspraak de uitzendkantoren het racisme in hun sector niet kunnen blijven ontkennen. Eindelijk kan het debat beginnen over de rol van de bedrijven die discrimineren. Zij zijn de echte opdrachtgevers.”

Blanc Bleu Belge

De ‘Adecco-affaire’ barstte in 2001 los na een klacht van een medewerker van een Brussels Adecco-kantoor. De organisatie hanteerde apartheidslijsten voor autochtonen en allochtonen via het interne informaticasysteem. Vacatures waarvoor enkel autochtonen in aanmerking kwamen werden gecodeerd met de afkorting BBB (‘Blanc Bleu Belge’), in de vee-industrie de naam van een ‘zuiver’ Belgisch koeienras.

Op die manier kon Adecco registreren welke bedrijven uitzendkrachten van vreemde origine a priori weigerden. De interne audit die door Adecco gebruikt werd om zichzelf vrij te pleiten van discriminatie werd door de rechtbank beoordeeld als zijnde niet onafhankelijk. De auteurs van de audit hebben immers voor en na de audit als raadsman van Adecco opgetreden.

Structureel racisme

Voor Kif Kif is deze veroordeling een kleine, maar belangrijke overwinning in haar strijd tegen structureel racisme. Ico Maly (coördinator Kif Kif): “Nieuwe gevallen van racisme in de arbeidssector blijven toestromen. Met deze veroordeling stuurt de rechtbank een sterk signaal uit naar de uitzendkantoren”.

“De strijd is echter nog niet gestreden. Kif Kif pleit nog steeds voor een wettelijk kader voor praktijktests. Enkel via deze tests kan racisme daadkrachtig bestreden worden en kan er systematiek aangetoond worden.”

“Deze zaak toont bovendien aan dat de strijd tegen racisme ook door de rechtbank als prioritair erkend wordt. Ook de Franse organisatie SOS Racisme komt gesterkt uit deze zaak: “De rechtbank erkent dat de strijd tegen racisme en voor de bescherming van de fundamentele rechten van de mens niet gebonden is aan territoriale grenzen.”

take down
the paywall
steun ons nu!