Foto: Sven Naessens
Verslag, Nieuws, Economie, België -

Staking in petroleumsector goed opgevolgd

Een staking in de petroleumsector werd dinsdag goed opgevolgd. Zowel in de Gentse havenzone als in Antwerpen werd gestaakt in raffinaderijen en oliefabrieken. Het grote depot in Feluy lag ook stil. De vakbonden vinden dat de werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen te weinig rekening houden met hun eisen.

woensdag 1 juni 2011 15:02
Spread the love

Vijf keer zaten vakbonden en werkgevers van de petroleumsector al rond de tafel om een cao voor 2011-2012 af te sluiten. “Er werd nog geen enkele vooruitgang geboekt. De werkgevers weigeren halsstarrig in gesprek te gaan over essentiële punten van ons eisenprogramma”, klinkt het bij de vakbonden.

De vakbonden hebben enkele voorstellen om de eindeloopbaan-traject draaglijker te maken. Ze willen bijkomende vrije dagen voor oudere werknemers en het recht om na een lange loopbaan over te stappen van ploegen- naar dagarbeid. Van een aanvullend sectoraal pensioen willen de werkgevers niets weten.

“Bij dat alles komt nog dat de loonsverhoging die de werkgeversfederatie wil toestaan niet eens de opgelegde loonnorm van 0,3 procent in 2012 haalt”, aldus de vakbonden.

In heel wat andere sectoren werden er ondertussen wel al akkoorden of ontwerpakkoorden afgesloten: meer bepaald in de sectoren van chemie, metaal, textiel, confectie, bouw, voeding en bewaking.

In de sector van de bewaking waren er twee golven van acties nodig voor er een akkoord werd bereikt. Een stijging van de brutolonen komt er niet, maar de vakbonden konden wel de opzegtermijnen van arbeiders met 15 procent verhogen. Een symbolische overwinning nadat er de voorbije maanden hevig strijd werd geleverd tegen pogingen om bedienden een arbeiderscontract te geven.

take down
the paywall
steun ons nu!