Nieuws, Aardappelen, Ggo, Field liberation, Watmet, Proefveld -

Proefveld in Wetteren bevrijd van synthetische aardappelen

Proefveld in Wetteren bevrijd van synthetische aardappelen
woensdag 1 juni 2011 18:56

Vorige zondag streken zo’n 400 boeren, wetenschappers, milieu-activisten en andere bezorgde burgers neer in Wetteren voor een activiteiten- en actiedag tegen synthetische gewassen en voor duurzame landbouw.

Op de boerenmarkt spraken we met biologische landbouwers, politici, wetenschappers, actoren uit het middenveld en veldbevrijders over de synthetische gewassen, de agro-industrie, biologische landbouw, de rol van de wetenschap in de samenleving en geweldloze actie.

In de namiddag stond een geweldloze actie op het programma. Een grote groep aanwezigen begaf zich naar het veld om de synthetische aardappelen te verwijderen. De actievoerders slaagden in hun opzet en Steven van de Field Liberation Movement besloot tevreden dat de 2 doelen van de actie werden bereikt: een breed maatschappelijk debat over synthetische gewassen werd aangezwengeld en de dreiging van het proefveld voor de leefomgeving werd fysiek weggenomen.

In de nasleep van de actie kwam er een storm van negatieve reacties vanuit de politiek, de media en de universiteiten. Onjuistheden en regelrechte leugens vonden zo ingang bij het publiek. Er is echter eveneens heel wat steun vanuit academische en politieke hoek.

Een breed maatschappelijk debat lijkt op gang te zijn gebracht, zowel over de rol van de agro-industrie, de universiteiten en synthetische gewassen in de samenleving, als over het rechtstreeks ingrijpen in een bedreigende situatie voor mens en milieu door geweldloze actie.

take down
the paywall
steun ons nu!