Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Wetgeving, Integratie, Migratie, Kruispunt Migratie-Integratie vzw, Gezinshereniging, Europees Hof van Justitie, EU-burgers - Sabrine Dawoud

“Wetsontwerp gezinshereniging evoceren”, vraagt Kruispunt Migratie-Integratie

Het Kruispunt Migratie-Integratie, een onafhankelijk expertisecentrum gespecialiseerd in migratievraagstukken, vraagt de senaat om het wetsontwerp over gezinshereniging te evoceren. Het expertisecentrum wijst op de onuitvoerbaarheid van enkele praktische en juridische aspecten, en waarschuwt ook voor het ontstaan van Europa-routes.

dinsdag 31 mei 2011 21:05
Spread the love

Onuitvoerbaar

Het Kruispunt Migratie-Integratie zal de senaat een nota bezorgen die duidelijk opsomt welke punten uit het nieuwe wetsontwerp juridische en praktische problemen opleveren.

Zo is er de inkomensvereiste. Die is vastgelegd op 120 procent van het leefloon. Van het Europees Hof van Justitie mag dat echter maar 100 procent zijn. Nederland is voor het opleggen van zo’n inkomensvereiste al op de vingers getikt door Europa, en moest uiteindelijk zijn wetgeving aanpassen.

Een ander voorbeeld: de nieuwe wet geeft de Dienst Vreemdelingenzaken maar een maand de tijd om te onderzoeken of een aanvraag tot gezinshereniging gegrond is. Veel te weinig, zegt het Kruispunt Migratie-Integratie. Nu is dat nog negen maanden.

Europa-routes

Voorts waarschuwt het Kruispunt Migratie-Integratie dat het nieuwe wetsontwerp gemakkelijk te omzeilen is via ‘Europa-routes’.

De bijkomende voorwaarden die de nieuwe wet aan Belgen wil opleggen, zijn niet meer van toepassing als Belgen tijdelijk gebruik maken van het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie en daarna naar België terugkeren.

Dat fenomeen zie je nu in Nederland, waar de regels voor gezinshereniging strenger gemaakt zijn. Duizenden Nederlanders migreren tijdelijk naar België, om daarna terug te keren. Zo ontduiken ze de strengere regels.

Dit is de zogenaamde België-route. Als de wet er komt in zijn huidige vorm, dreigen nieuwe routes te ontstaan, zoals een Nederland-route.

Alternatief voorstel

Eigenlijk kan men de regels voor gezinshereniging vrij gemakkelijk strenger maken door Belgen gelijk te stellen met EU-burgers.

EU-burgers moeten namelijk bewijzen dat ze werken of over voldoende bestaansmiddelen beschikken om hun familie te laten overkomen. Het voordeel van die gelijkschakeling, die weliswaar iets minder streng is dan het huidige wetsvoorstel, is dat je van Belgen geen tweederangsburgers maakt.

Sabrine Dawoud

Sabrine Dawoud is juriste bij het Kruispunt Migratie-Integratie.

take down
the paywall
steun ons nu!