Het is nu net die foor- en andere evenementen op het plein- die de buurtbewoners erg hoog zit. Het brengt gedurende weken veel overlast met zich mee. Lawaai, troep, verkeerscongestie, draaiende dieselgeneratoren: het is de buurt een doorn in het oog. Als er geen evenement is, wordt het plein gebruikt als parking, wat dan weer wel de horeca van de buurt ten goede komt. Dat zorgt evenwel ook voor overlast, door o.a. nachtlawaai.

De stad wil het plein behouden voor grote spektakels, sport en spel. De actiegroep Open-Zuid-Open ziet het anders en had graag het heruitdiepen van de dokken gezien, met een groene omkadering. Het helpt om van de overlast vanaf te raken en de buurt terug leefbaar te maken.

Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Sinksenfoor, Gedempte Zuiderdokken, Open zuid open -

Heraanleg van Zuiderdokken lokt discussie uit

dinsdag 31 mei 2011 15:30
Spread the love

ANTWERPEN – Zondag werd er in Cinema Zuid door het districtsbestuur een infomoment georganiseerd rond de heraanleg van ‘de gedempte Zuiderdokken’.

Dit plein tussen Vlaamse en Waalse Kaai is bij het grote publiek vooral bekend als de standplaats van de Sinksenfoor, maar was tot 1969 een binnenhaven.

Door de verhuizing van de havenactiviteiten naar het noorden van de stad en de beperkte toegang voor grotere tonnenmaat, werd besloten de dokken te dempen. De heraanleg van de leien, die tot dan plaats boden aan de Sinksenfoor, deed het college besluiten de foor –  voor één keer – te laten plaatsvinden op de pas gedempte dokken. Veertig jaar later staat ze er nog steeds.

take down
the paywall
steun ons nu!