Tax justice day
Verslag, Nieuws, België, Belastingen, Fan -

Betalen we nu wel of niet te veel belastingen?

Bent u een werknemer? Dan werkt u tot half juni voor de belastingen. Als werkgever bent u er half februari al van af en als rentenier moet u amper tot de eerste week van januari werken. Op 'Tax Justice Day' wil het Financieel Actie Netwerk (FAN) deze onrechtvaardige verdeling van de belastingdruk aanklagen.

dinsdag 31 mei 2011 20:45
Spread the love

PricewaterhouseCoopers (PwC), een bekende internationale accountant en belastingadviseur, berekent elk jaar wanneer de ‘Tax Freedom Day’ valt. Dat is dan de dag waarop de Belg eindelijk al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag daarna werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte.

PwC telt elk jaar alle belastingen en sociale bijdragen op die de Belgische overheid int. Dat bedrag wordt dan gedeeld door het bruto binnenlands product (BBP). In 2010 leverde dat het cijfer van 43,3 procent op. PwC leidde daaruit af dat de Belgen tot 8 juni niets voor zichzelf verdienen. De inkomsten die ze verdienen tussen 1 januari en 8 juni, belanden in de vorm van belastingen en sociale bijdragen bij de overheid.

De mensen van FAN maakten een gelijkaardige berekening maar kwamen tot enigszins andere resultaten. Zo gaat het inkomen van een werknemer niet tot 8 juni naar belastingen en sociale zekerheid maar tot voorbij half juli. Nagenoeg 55,4% van hun inkomen gaat naar belastingen en sociale zekerheid.

De 500 vennootschappen met de grootste winsten in ons land betalen gemiddeld amper 3,76 procent belastingen. Gemiddeld betalen vennootschappen 13,6 procent belastingen en hebben ze dus ergens half februari hun bijdrage geleverd aan de belastingen en de sociale zekerheid.

Wie zijn inkomen verwerft uit vermogen heeft na de eerste week van januari al zijn bijdrage geleverd. Hij moet immers amper 0,58 procent van zijn inkomen bij te dragen.

DeWereldMorgen.be

Het Financieel Actie Netwerk omvat de drie vakbonden (ABVV, ACV & ACLVB) maar ook Bond Beter Leefmilieu, 11.11.11, Oxfam, Attac Vlaanderen, KWB, Netwerk Vlaanderen en LBC-NVK.

Met de Tax Justice Day willen ze niet enkel de ongelijke verdeling van de belastingdruk aanklagen, ze willen ook in de verf zetten dat er niets fout is met eerlijke belastingen en wel integendeel.

“Als ik u vraag om eens na te denken over rijkdom, waaraan denkt U dan?  Denkt u dan aan een crèche, een ziekenhuis, een bibliotheek of school?”, opperde Ricardo Petrella.  “De strijd voor eerlijke belastingen is ook een ideologische strijd tegen het neoliberale denken dat alles wil vermarkten. Onderwijs, ziekenzorg, cultuur,… alles willen ze vermarkten. In de 19de eeuw ging het kapitaal over tot het privatiseren van de arbeid, vandaag willen ze alle leven privatiseren.”

Tax Freedom Day laat ook uitschijnen dat belastingen verloren geld zijn. Het FAN zet daar tegenover dat sociale zekerheid, onderwijs, cultuur, bejaardenzorg of infrastructuur alles behalve verloren geld zijn.

“Wie rijk is, heeft ons mooi sociaal model misschien wat minder nodig. Maar ook de kinderen van rijke mensen genieten van goed en goedkoop onderwijs en worden af en toe eens ziek. Ook de rijken maken gebruik van de openbare wegen of ze hebben die wegen juist nodig om winst te maken waarop ze later geen belastingen willen betalen.”

Filmmaker Luc Dardenne kwam in naam van zichzelf en zijn broer het platform van FAN onderschrijven. Voor hen moeten belastingen dienen om de ongelijkheden in onze samenleving weg te werken.

Je zou het niet meteen verwachten maar je kan ook liberaal zijn en FAN ondersteunen. “Wij eisen een rechtvaardigere fiscaliteit, er moet een gelijke behandeling komen van arbeid en kapitaal inzake fiscaliteit”, aldus Jan Vercamst van de liberale vakbond ACLVB.

Waarmee hij de lat meteen zeer hoog legt.

take down
the paywall
steun ons nu!