Het Offerfeest 2010 in Antwerpen (foto: John Moussiaux)

Het Offerfeest is in Antwerpen goed verlopen. Ongeveer 4470 Antwerpse moslimsgezinnen maakte dinsdag gebruik van één van de drie wettelijk erkende slachtinstallaties in de stad.

Met haar inspanningen en de hulp van de moslimgemeenschap,die voor deze editie van het Offerfeest een 30-tal vrijwilligers optrommelde,is de stad erin geslaagd een sereen Offerfeest te garanderen

Nieuws, Wereld, Samenleving, België, Antwerpen, KifKif, VOEM, Offerfeest, Moslimexecutieve, Ritueel slachten -

Het Offerfeest: is verdoving een stap te ver?

Het Offerfeest, enkele jaren geleden was er al wat heisa rond en werd het verboden om de dieren thuis te slachten. Nu gaan er ook stemmen op om de dieren te verdoven. Rachida El Garani maakte een documentaire over het Offerfeest en de verdovingskwestie.

maandag 30 mei 2011 10:45
Spread the love

Op donderdag  19 mei vond de persvoorstelling van de documentaire ‘Het Offerfeest: is verdoving een stap te ver?’ plaats, georganiseerd door VOEM vzw.

In deze documentaire bezoekt Rachida El Garani op de dag van het Offerfeest verschillende slachthuizen en vraagt ze wat moslims denken over slachten onder verdoving. El Garani besloot deze documentaire  te draaien nadat Luc Bungeneers (Open VLD), schepen van Dierenwelzijn in Antwerpen, enkele harde uitspraken had gedaan.

In het debatpanel na de vertoning zaten: Mohamed Achaibi als woordvoerder van de Moslimexecutieve, Abraham Malinsky, rabbijn en hoogleraar, Iqbal Qureshi, voorzitter van Halal Food Council, Michel Vandenbosch van Gaia, imam Nordine Taouil, Ali Salmi, schepen van Diversiteit Mechelen, Tom Meeuws, Samen Leven Antwerpen, verving Monica De Conink, schepen van Sociale Zaken. De moderator van het debat was Fatima Bali. Opmerkelijk was dat Luc Bungeneers, de schepen die opgeroepen had tot dit debat, niet aanwezig was.

Verdoven of niet?

In het debat was er nogal wat tegenspraak. Michel Vandenbosch haalde aan dat er volgens hem verschillende fatwa’s zijn die verdoving niet opleggen, maar wel toelaten. Dus is het niet verboden.

Noredine Taouil op zijn beurt verklaart dat er wél een fatwa is die verbiedt het dier te verdoven alvorens het te slachten. Hij argumenteert zijn punt met het feit dat er een scheiding moet zijn tussen ‘kerk’ en staat.

Meer genuanceerde meningen vonden we onder andere bij Abraham Malinsky die denkt dat het beter is om het dier niet te verdoven voor het geslacht wordt. “Als een dier verdoofd wordt, weten we niet welk effect of gevolg dit heeft voor het dier.” 

Iqbal Qureshi voegt daaraan toe dat er in de Koran niks staat over het al dan niet verdoven, maar dat het dier nog niet dood mag zijn en dat het moet uitbloeden.

Tom Meeuws vermeldt  dat het stadsbestuur democratisch beslist heeft om de brug te slaan en het debat in alle sereniteit wil voeren. Hij stelt vast dat heel wat moslims voorstander zijn van onverdoofd slachten. De komende jaren zullen er in de slachthuizen installaties voorzien worden om verdoofd te slachten. Er wordt niemand iets opgelegd.

Verdovend slachten verplichten?

Mohamed Achaibi van de Moslimexecutieve vindt slachten onder verdoving niet kunnen. Hij vindt dat er al genoeg tegemoetkomingen zijn gedaan en zegt ook dat de moslims zich inzetten om het Offerfeest conform de wetgeving te organiseren. Zijn organisatie speelt daar ook een grote rol in. Zij controleert of de slachters moslims zijn en of de regels gevolgd worden.

Ali Salmi bevestigt dit en zegt dat ook in Mechelen de regels worden nageleefd zoals de dieren niet thuis worden geslacht en in geschikte voertuigen vervoerd worden. Vorig jaar werd er in Mechelen zelfs een persconferentie gegeven voor het Offerfeest. Er was daar geen vraag naar verdoving.

Abraham Malinsky vindt dat er geen nood is aan verdoving. Volgens hem is het wetenschappelijk bewezen dat het dier niet lijdt bij een rituele slachting.

Michel Vandenbosch gaat niet akkoord en beschouwt dit als een standpunt, geen bewezen feit.

2025. Zelfde panelleden. Waar staan we rond deze kwestie?

Michel Vandenbosch wil dat tegen 2025 alle rituele slachtingen gebeuren onder verdoving in het belang van mens en dier. Abraham Malinsky denkt dat er tegen die tijd nog altijd geen bewijzen zullen zijn of verdovend slachten al dan niet beter is voor het dier.

Nouredine Taouil hoopt dat er in 2025 meer begrip zal zijn. Geloof draait niet om wat mensen denken, geloof draait om feiten. Tom Meeuws zegt dat er meer begrip en aanvaarding zal zijn. Moskeeën zullen meer betrokken worden in dit debat.

take down
the paywall
steun ons nu!