“Waarom komen die dingen godverdomme niet in het nieuws?”
Opinie, Nieuws, België -

“Waarom komen die dingen godverdomme niet in het nieuws?”

“Waarom wordt er niet meer uitleg en duiding gegeven over de motieven waarom vele werkende mensen het werk neerleggen of staken? Mensen leggen toch niet zo maar het werk neer?” Een fragment uit de inleiding die Dominique Willaert van Victoria Deluxe gaf bij het mediadebat dat ABVV-Oost-Vlaanderen organiseerde op 26 mei.

vrijdag 27 mei 2011 19:45
Spread the love

Goede avond, dames en heren,

Sinds mijn kindertijd probeer ik één tot twee maal per dag het weerbericht te zien. Dan kan ik me voorbereiden op welk soort weer eraan komt.

Zal ik mijn blazer moeten inruilen voor een dikkere vest, of zal ik een hemd met korte mouwen klaarleggen.  Al vele jaren vraag ik me af waarom niet elke nieuwsuitzending wordt afgerond met een stukje ‘maatschappelijke en politieke berichten’.

Ik fantaseer even luidop: Paul D’Hoore op TV en Pascal Paepen op de radio worden vervangen door afwisselend de drie grote vakbondsleiders.

Ze krijgen telkens drie minuten om net voor het weerbericht de nieuwsuitzendingen af te sluiten. Het journaal van zeven uur wordt de maandagavond afgesloten door Rudy De Leeuw: “Beste werkende bevolking, de komende jaren zal er zich een hardnekkig lage drukgebied boven Europa installeren. De voorspellingen op lange termijn spreken van heel hevige buien en zware stormen. Dit hardnekkige lagedrukgebied boven Europa wordt veroorzaakt door het neoliberale beleid van de Europese Commissie die een zware aanval op onze welvaartstaat heeft ingezet. De verwachtingen voor onze werkende bevolking zien er heel somber uit. Het verhogen van de pensioenleeftijd, het streven naar een nog hogere rendabiliteit en het maximaliseren van de winstcijfers zullen er voor zorgen dat de werkende bevolking naar adem zal snakken.”

“Aan de bevolking stel ik voor dat jullie de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en al wie kan, moet de straat op komen.  Aan elke burger die geen honger en kou wil lijden, lanceer ik de oproep om komende vrijdag naar Brussel af te zakken. In alle andere Europese landen worden dezelfde oproepen gelanceerd.”

Voor Rudy De Leeuw uit beeld verdwijnt, zien we zijn gebalde vuist die ons een goede avond toewenst.

De dag erop sluit de nieuwe ACV-voorman Marc Leemans het avondjournaal af met de volgende boodschap: “Beste kijker, grote bedrijven kregen de afgelopen jaren heel wat fiscale cadeaus. De notionele intrestaftrek was de kers op de taart en dit werd door het patronaat aangegrepen om ons land in het buitenland voor te stellen als ‘interessant’. Tegelijk werd in eigen land de te hoge belastingdruk t.a.v. de werkende bevolking behouden.”

“Grote bedrijven uit de petrochemie bijvoorbeeld betalen amper belastingen: ExxonMobil betaalde 1.019 euro belastingen op een winst van 5 miljard euro, BASF 126.000 euro op 579 miljoen euro winst, Bayer betaalde 5,7 miljoen euro belastingen op een winst van 192 miljoen euro.”

“Dat soort percentages zijn de norm geworden voor grote bedrijven.  Alles samen zouden de 50 bedrijven die werden opgenomen 14,3 miljard euro extra moeten betalen als ze effectief 33,99 procent vennootschapsbelasting zouden betalen op hun winst. Nu werd op een totale winst van 42,7 miljard euro slechts 243 miljoen euro belastingen betaald.”

Dames en heren, waarom zou mijn fantasie niet op een dag werkelijkheid kunnen worden? Met name dat de werkende bevolking op een grondige manier wordt geïnformeerd?

In plaats van ons de vraag te stellen welke informatie en welk soort nieuws er elke dag op ons wordt afgevuurd, zouden we ons even goed de vraag kunnen stellen welk belangrijk nieuws er wordt verzwegen.

Dit is namelijk mijn hypothese: dat belangrijk nieuws dat er werkelijk doe doet, ons wordt onthouden. De grote mediaspelers hebben vandaag de taak en de opdracht om ons te entertainen. De grote mediaspelers hebben de rol overgenomen van mijn roddelende buurvrouwen en van de caféfilosofen.

Het zielige leven van Paris Hilton is geen nieuws, met wie Ryan Giggs zijn madam bedriegt, is geen nieuws, dat Markske van de Kampioenen heel triestig is omdat de serie wordt stopgezet, is geen nieuws …

Dames en heren,

Het feit dat het echte en het belangrijke nieuws ons wordt onthouden, is geen toeval. De heersende economische en politieke elite weet heel goed waar ze mee bezig is.

Daarom zijn ze sinds jaar en dag zo sterk geïnteresseerd om zich zo veel mogelijk media toe te eigenen. Zij willen graag beslissen welk soort nieuws er op het volk wordt losgelaten. Waarom zouden zij mijn fantasie proberen waar te maken? Dan komt het volk in opstand en zouden er heel andere analyses worden gemaakt dan vandaag.

De heersende economische en politieke elite hanteert een bewuste strategie waarbij ze de werkende bevolking angst wil aanjagen. Angst is de beste manier om een bevolking onder de knoet te houden.

Naast angst, zijn er de schuldgevoelens. Iedere dag wordt de werkende bevolking schuld aangepraat: dat we niet mogen staken omdat we op die manier onze bevolking gijzelen of de economie in gevaar brengen, dat we langer moeten werken omdat de pensioenen niet langer betaalbaar zijn en dat wij, de werkende bevolking, moeten bezuinigen omdat anders … Ja, wat anders?

Om de haverklap zie ik Geert Noels, Ivan Van de Cloot, Paul De Grauwe en andere vertegenwoordigers van de economische elite in de media verschijnen. Bijna elke dag krijgen dergelijke heerschappen de kans om economische prietpraat te verkondigen die alleen maar tot doel heeft om de werkende bevolking in het gareel te doen lopen.

Je moet eens goed naar hen luisteren. Nooit gebruiken ze woorden als ‘solidariteit’, ‘kameraadschap’, ‘herverdelen’, ‘minder winst’, ‘betere arbeidsvoorwaarden’ , … Hun slogans zijn: ‘innovatie’, ‘flexibilisering’, ‘modernisering’, ‘creativiteit’, ‘langer werken’, …

Dames en heren,

Ik vraag mij af waarom er geen reportages en nieuwsitems worden gemaakt waarbij werkende vaders en moeders ons kunnen vertellen hoe hard en zwaar de combinatie tussen hun werk en hun gezinsleven is, hoe ondraaglijk het voor velen is om zonder vast contract iedere ochtend naar de fabriek te trekken zonder te weten of ze de dag of de week erop nog aan de slag kunnen, hoe zwaar het is om op 58 jaar verplicht op brugpensioen te worden gestuurd zonder dat je dit zelf wilde, hoe ondraaglijk het voor sommige van je collega’s in Volkswagen Vorst is geworden om in een just-in-time-economie terecht te komen waarbij elke overbodige beweging wordt uitgevlakt en dit bij sommige collega’s er toe leidt dat ze psychisch ziek worden en er zelfs collega’s zijn die zich van het leven hebben beroofd omdat ze die werkdruk niet meer aankonden.

Dames en heren,

Waarom komen die dingen godverdomme niet in het nieuws?
Waarom wordt er niet meer uitleg en duiding gegeven waarom zoveel van onze werkende bevolking het werk neerlegt of staakt? Mensen leggen toch niet zo maar het werk neer?

Waarom wordt ons niet uitgelegd dat de kapitalistische economie steeds meer mensen ziek en kapot maakt van de stress, opjaagt als wilde dieren en mensen doet vluchten naar drank en pillen?

Wat mij opvalt is dat zowel de werkende bevolking als mensen die zonder job zitten ook door de media onder druk worden gezet. Zelden krijg je verhalen van onderuit te horen die maken dat je zicht krijgt op hun vaak moeilijke en complexe levens.

Nee, er wordt veel liever gekozen om de Theodore Dalrymples van deze wereld het woord te geven: mensen die bewust de onderkant van de samenleving mogen bespotten en beschimpen om ons wijs te maken dat al wie arm is of zonder werk zit, het aan zichzelf heeft te danken.

Ultraliberale politici als Jean-Marie Dedecker (LDD) en Bart De Wever (N-VA) werden mee groot gemaakt door onze openbare televisie, die nota bene door mijn en jullie belastinggeld wordt gefinancierd.

Aangezien de werkende bevolking veel belastingen betaalt, zou je mogen verwachtingen dat die werkende bevolking ook in beeld mag komen. Niet verkleed als aapjes, of zich kapot scheurend van het lachen in debiele spelletjes, maar als mensen van vlees en bloed die mogen tonen en vertellen hoe hun leven in elkaar steekt.

Dames en heren,

Ondanks al de vorige vaststellingen en mijn kritiek op de reguliere media, ben ik bijzonder hoopvol en strijdbaar. Aan de drie vakbonden roep ik op om nog sterker in te zetten op het ontwikkelen van jullie eigen verhalen, opiniestukken, reportages en waarom niet documentaires.

Ik denk niet dat wij ons moeten spiegelen aan de rechtse populisten waarbij we alleen maar in kreten of slogans moeten leren spreken of schrijven.

Laat ons elkaar helpen om zelf onze verhalen te leren schrijven waarbij we verslag uitbrengen over hoe het er in ons leven en op ons werk aan toe gaat. En laat ons dit op een ernstige en eerlijke manier doen.

Laat ons sterker inzetten om de economische, politieke en maatschappelijke realiteit op een grondige en begrijpbare manier te analyseren, met feitelijke en redelijke argumenten. 

Binnen de vakbonden kunnen we mensen aanzetten om verslag uit te brengen over de arbeidsomstandigheden en de economische evoluties en laat ons daarbij ook over het muurtje leren kijken en een sterke interesse ontwikkelen voor de werkers uit andere sectoren, voor de mensen die zonder job zitten en voor de mensen die in grote delen van de wereld het veel minder goed hebben.

Vanuit mijn werk ervaar ik dagelijks de grote toegankelijkheid van de nieuwe media. Mits goed en verstandig overleg, mits een aantal samenwerkingsverbanden tussen diverse spelers kunnen we in de toekomst veel sterker ons eigen nieuws maken. 

Waarom zouden we enkele vakbondsafgevaardigden en vormingswerkers niet zelf leren filmen en monteren? Waarom zetten we niet sterker in op het ontwikkelen en ondersteunen van alternatieven als ‘DeWereldMorgen.be’? Waarop we dan artikelen en beeldreportages kunnen posten.

In plaats van ons te blijven ergeren aan de klassieke media moeten we onze eigen media sterker ontwikkelen en in the picture plaatsen. Kortom, we moeten niet alleen ons eigen nieuws leren maken, we moeten die ook maken in een taal en in een vorm die voor meer mensen aantrekkelijk is.

Mensen moeten iets kunnen leren. Door de informatie die we hen verstrekken, moeten mensen meer vat kunnen krijgen op de hun omringende en vaak complexe werkelijkheid. Dit mag met de nodige humor, maar laat ons niet dezelfde fout maken als de media-industrie: nieuws moet worden gemaakt om mensen te informeren en niet om mensen te entertainen.

Zelfkritiek is iets wat we niet uit de weg mogen gaan. Wanneer we kiezen voor sociale strijd en verzet moeten we beter aan de bevolking kunnen en durven uitleggen waarom we staken. We moeten betere argumenten ontwikkelen om mensen als Yves Desmet (De Morgen) te kunnen overtuigen dat de vakbonden geen corporatistische en vetgemeste instituten zijn die ons land verlammen.

We weten al langer dan vandaag op welke wijze Yves Desmet samen met heel wat sociaaldemocraten verraad pleegt t.a.v. de werkende klasse. Maar niets staat ons in de weg om onze bevolking beter uit te leggen waarom er bij de NMBS wordt gestaakt.

We kunnen Yves Desmet een gratis railpass geven om in Engeland rond te reizen op de geprivatiseerde treinstellen en mocht hij nog niet overtuigd zijn, kunnen we hem een maand laten proefdraaien in één van de Duitse bedrijven waar de minimumlonen werden afgeschaft.

Dames en heren,

Zelfs dan nog is de kans groot dat de hoofdredacteurs samen met een groot deel van de economische en politieke elite het niet zullen snappen.

Want de media die zij maken zijn in hoofdzaak systeembevestigend. Maar in uiterste nood kunnen we hen uitnodigen om eens een maand lang samen te leven met gezinnen die onder de armoedegrens leven en die niet eens over een toilet of bad of douche blijken te beschikken.

Pas dan, pas dan, misschien, heel misschien zal dit soort onrecht op de voorpagina van hun kwaliteitskranten of vooraan in het nieuws prijken. Dit is onze boodschap: dat armoede en honger een onrecht blijven en dat als we niet snel in gang schieten de werkende bevolking voor vele jaren het slachtoffer zal zijn van het neoliberale lagedrukgebied dat over Europa en over een flink deel van onze wereld hangt.

Dames en heren,

Laat ons meer dan ooit het heft in eigen handen nemen en zelf het nieuws gaan maken!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!