Marc Leemans (ACV) en Hugo Cahal (CGTG) (Foto: Leen Vanderhulst)

 

Nieuws, België, ACV, DeWereldMorgen, Marc Leemans - Marc Leemans

“Belangrijkste dienst die de krant levert, is om al wat gedrukt is met argwaan te bekijken.”

Op dinsdag 24 mei beslist de algemene raad van het ACV over wie Luc Cortebeeck opvolgt. Marc Leemans is de enige kandidaat. Bij de start van DeWereldMorgen.be, begin vorig jaar, hield hij een opgemerkte toespraak, als burger én als vakbondsman, allebei ontevreden over de werking van de media. We laten u graag die toespraak lezen.

maandag 23 mei 2011 12:04
Spread the love

Beste aanwezigen,

Sta me toe te beginnen met een citaat van Willem Frederik Hermans “Tegenwoordig zijn de mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren.”

Niemand kan het vandaag treffender verwoorden dan WF Hermans vorige eeuw. Media zorgden er mede voor dat we vandaag democratieën hebben. Informatie en communicatie als sleutelelementen van ontvoogding. Die mee garant staan voor de vrijwaring van onze vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Die bijdragen tot de maakbare samenleving.

Maar de laatste jaren zijn onze media sterk geëvolueerd. Ze focussen vandaag meer op sensatie en commotie dan op informatie. Vorm wint het van inhoud. Realiteit wordt verengd tot trivialiteit. Het moet vooral flitsend, compact, en polariserend zijn. Van een graad van duidelijkheid die geen plaats biedt aan nuancering, volledigheid of evenwicht. Journalistieke deontologie wordt de laatste tijd in en door de media meer gebruikt als onderling verwijtend element dan als op zichzelf te betrekken beroepscode. Correcte verslaggeving wordt verdrongen door tendentieuze opiniëring. De waan van de dag bepaalt onze radio-ochtend, ons dagblad en ons avond-journaal.

Maatschappelijk geëngageerde journalistiek wordt meer en meer aan de kant geschoven voor commercieel belangrijke kijk-, luister- en leescijfers.

U hoort het. Voor u staat een ontevreden burger en een ontevreden vakbondsman. Media zijn niet meer geïnteresseerd in het sociaal overleg als instrument van sociale en economische democratie; maar enkel in het falen van overleg: in conflicten, sluitingen, confrontaties. In de uiting van meningsverschillen maar niet in de grond en achtergrond ervan. Het ACV krijgt als vakbond nog zelden een forum voor een inhoudelijke redenering en komt meer en meer in de rubriek “sociale ramp- en tegenspoed” terecht.

Als media hun ontvoogdende en emanciperende rol niet willen blijven spelen, doen we stappen achteruit. Dan wordt onze maatschappij opnieuw minder vrij, minder gelijk en minder solidair. Daarom is het ACV  opgetogen vandaag DEWERELDMORGEN.BE  te mogen begroeten.

Opnieuw een ernstige, geëngageerde en objectiverende blik op wat echt belangrijk en maatschappelijk relevant nieuws is. Een noodzakelijk tegengewicht tegen de heersende vervlakking.

Hopelijk zet DEWERELDMORGEN.BE  met deze aanpak bovendien een nieuwe trend en stemt het ook de andere media tot nadenken. Zodat kijkers, luisteraars en lezers opnieuw voedsel krijgen voor een zelfbewuste, verantwoorde en kritische analyse. Zodat ook onze democratie daar op haar beurt weer bij wint.

Sta me toe om ook te eindigen met een citaat; ditmaal van Samuel Butler: ” De belangrijkste dienst die de krant ons bewijst, is dat ze de mensen leert alles wat gedrukt is met argwaan te benaderen.”

Als we met zijn allen weer wat scherper en kritischer worden dankzij, in plaats van ondanks de media, dan is er opnieuw meer reden voor maatschappelijk optimisme en geloof voor een maakbare samenleving.

Namens het ACV wensen we DEWERELDMORGEN.BE en onze ganse samenleving het allerbeste!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!