Opinie, Milieu - Bart Staes

Nucleaire stresstests: Fanc en Leterme hebben deels gelijk

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) heeft gelijk met zijn advies om de nucleaire stresstests uit te voeren volgens 'de hoogste criteria van nucleaire veiligheid'. Ontslagnemend premier Yves Leterme wil ook dat België die hanteert, maar wijst er terecht op dat die strenge criteria in heel de EU moeten worden toegepast.

vrijdag 20 mei 2011 11:24
Spread the love

Eurocommissaris voor energie Günther Oettinger moet nu zijn been stijf houden en de strengst mogelijke criteria voor de hele EU nastreven, zoals hij eerder al aankondigde. Deze test mogen niet het soort vijgenblad wordt, zoals de stresstest voor Europese banken van afgelopen zomer. Toch is het precies dat wat nu staat te gebeuren.” 

De Europese Raad besloot recent om de ruim 400 nucleaire reactoren in de EU aan een stresstest te onderwerpen. De aanleiding was de kernramp in het Japanse Fukushima. Maar zoals verwacht is de Europese nucleaire lobby, vooral aangestuurd vanuit Frankrijk, sindsdien volop bezig de stresstests af te zwakken.

Afgelopen vrijdag hebben de Europese regulatoren verenigd binnen het ENSREG (European Nuclear Safety Regulator Group) een compromis bereikt over de Europese criteria. In principe is dat aangenomen, omdat de lidstaten tot afgelopen middernacht de tijd hadden om hun veto te stellen. Leterme heeft gelijk dat de criteria in heel de EU hetzelfde moeten zijn, maar verschuilt zich achter de anderen. Hij had zijn veto maar moeten stellen en weet intussen welk compromis er op tafel ligt.

De groene fractie in het Europees parlement kreeg het ENSREG-compromis onder ogen en noemt het “absoluut zwak”. Het gaat zeker niet zover als het FANC wil, namelijk niet alleen testen op weerbaarheid tegen natuurrampen, maar ook op de gevolgen van menselijke bedreigingen, zoals cyber-aanvallen, terroristische aanslagen en vliegtuigcrashes.

Het ENSREG wil dit laatste niet en wil bovendien dat de test vrijwillig blijft. Ook garandeert het compromis niet dat de onderzoeken écht onafhankelijk van de nucleaire sector zélf gebeuren. Totaal onaanvaardbaar en bovendien gaat men niet uit van de laatste wetenschappelijke standaarden op het vlak van nucleaire veiligheid. Ook de veroudering van kerncentrales, erg relevant voor Doel 1 en 2, word niet meegewogen in de voorstellen van ENSREG.

Fukushima is wat uit het wereldnieuws en je ziet dat men de kar al begint te keren. Ook in België waarschuwt men nu in de trend van: “mocht de regering het advies van het Fanc volgen, dan dreigen Doel 1 en 2 te moeten sluiten. Die centrales zijn immers niet bestand tegen vliegtuigcrashes”. Wat wil men nu: nucleaire veiligheid of makkelijke winsten voor Electrabel? Het ‘grote vergeten’ na Fukushima is duidelijk al begonnen.

Op 10 juni moeten de Europese ministers voor energie de knoop definitief doorhakken. Intussen moet Oettinger dit ENSREG-compromis van tafel vegen.

take down
the paywall
steun ons nu!