Tahrirplein, Caïro, zaterdag 12 februari 2011
Nieuws, Wereld, Afrika, Politiek, Egypte, Amnestie, Arabische Revoluties, Hoge Raad van de Strijdkrachten, Hosni Moebarak -

‘Revolutionair comité’ verwerpt amnestie voor Moebarak

Dinsdag 17 mei verwierp het 'Coördinatiecomité voor de Massa van de Revolutie' categorisch elke vorm van amnestie voor ex-president Moebarak en dreigde met een nieuwe revolutie en protesten in heel Egypte. Ondertussen wordt er al steeds luider opgeroepen voor een tweede revolutie en gemobiliseerd voor massademonstraties op vrijdag 27 mei.

woensdag 18 mei 2011 16:15
Spread the love

Het comité bestaat uit acht politieke groepen, waaronder de Revolutionaire Jeugdcoalitie van 25 Januari, het Moslim Broederschap, de Alliantie van Egyptische Revolutionairen en ook een aantal onafhankelijken. Het werd opgericht om toezicht te houden op het overgangsproces na het aftreden van Moebarak.

De verklaring van het comité volgde op nieuwsberichten die aankondigden dat satellietzenders een audio-opname van Moebarak zouden uitzenden, waarin hij zich zou verontschuldigen bij het Egyptische volk en om vergeving vragen voor de fouten die hij en zijn familie hadden gemaakt.

Deze fouten zouden te wijten zijn aan valse informatie verstrekt door zijn adviseurs. Deze verklaring geeft Moebarak de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te ontkennen. Ook levert dit het huidige militaire bewind een manier om hun voormalige baas niet te hoeven vervolgen.

Een bron bij de strijdmachten verklaarde eerder al dat er verschillende Egyptische en Arabische partijen om amnestie voor Moebarak hebben verzocht “binnen een aanvaardbaar legaal raamwerk.” De amnestie zou van toepassing zijn voor hemzelf en zijn naaste familie.

Moebarak zou ook bereid zijn om zijn bezittingen over te dragen aan de staat in een poging om de Hoge Raad van de Strijdkrachten te bewegen “de mogelijkheid van amnestie te onderzoeken.”

Revolutionairen verwerpen categorisch amnestie

Het comité verklaarde iedereen voor de rechter te zullen brengen die criminele of politieke delicten heeft begaan “ongeacht de gevolgen of de offers die hiervoor gebracht zouden moeten worden” en om “niemand toe te staan om deze criminelen amnestie te verlenen.”

Het comité waarschuwde dan ook voor elke vorm van pardon voor de ex-president of vertegenwoordigers van zijn regime “wiens handen besmeurd zijn met het bloed van het volk” en “verwerpen elke verontschuldiging, verzoeningspoging of discussie hieromtrent.”

Het comité riep de Hoge Raad van de Strijdkrachten en de overheid ook op om op te treden tegen elke poging van de afgezette president om via de media met de emoties van het volk te spelen en het zo tot vergiffenis te bewegen.

Het is duidelijk dat de revolutionaire krachten niet van plan zijn de criminele feiten die gepleegd zijn door Moebarak en zijn kliek ‘te vergeten’, zoals een minister van Justitie in een of ander land misschien zou durven voorstellen en na te laten hen ter verantwoording te roepen.

Deze vastberadenheid zal ongetwijfeld zeer zuur smaken voor de mensen die in het verleden hun voordeel deden bij het regime van ex-dictator Moebarak en die vaak nog op dezelfde plek zitten.

27 mei: revolutie 2.1?

Ondertussen wordt er door de Facebookgroep Tweede Egyptische Woede – met meer dan eenentwintigduizend leden – en op andere sociale media al opgeroepen tot een nieuwe revolutie en gemobiliseerd voor massademonstraties in heel Egypte op 27 mei.

De groep stelt vast dat na het gewelddadig optreden van het leger op het Tahrirplein in de nacht van 8 op 9 april, waarbij verscheidene doden en gewonden vielen (zie artikel op DWM), het duidelijk is dat de huidige ‘junta’ de eisen van het Egyptische volk negeert.

De groep hekelt de toename in arrestaties en ontvoeringen van activisten en demonstranten, het feit dat burgers voor militaire rechtbanken worden gebracht, het gewelddadig optreden door militairen en veiligheidsdiensten en wil “de revolutie redden van het leger.”

De groep heeft acht eisen opgelijst:

  • de oprichting van een civiele presidentiële raad en een grondwettelijke vergadering voor het opstellen van een grondwet in overeenstemming met het VN Handvest inzake mensenrechten
  • de zuivering van de politiediensten van politiechefs die banden hebben met het voormalig regime
  • de zuivering van de rechterlijke macht en het waarborgen van gerechtigheid
  • de zuivering van het college van gouverneurs en de verkiezing van nieuwe
  • de zuivering van de media en onbelemmerde persvrijheid
  • vrijlating van alle politieke gevangenen en van de sympathiserende officieren die op 8 april werden gearresteerd
  • de vervolging en bestraffing van de corruptie gepleegd door Moebarak en zijn getrouwen
  • de teruggave van het geroofde kapitaal aan het volk

Leger tracht revolutie te neutraliseren

Het is een realiteit dat een belangrijk deel van de bevolking zich niet neerlegt bij de gang van zaken in Egypte onder het huidige militaire bewind en zich zal blijven verzetten totdat er tegemoet gekomen is aan de eisen van de revolutie.

Het leger is uiteraard niet happig om deze eisen in te willigen, omdat er voor de militaire elite bijzonder veel op het spel staat. Het leger vertegenwoordigt de belangrijkste economische macht in het land, met belangen in zowat alle sectoren. Schattingen zijn dat het leger 25 to 40 procent van het BBP controleert. Ze lijken nu de revolutie voor de neus van het volk weg te kapen.

Deze rijkdom is uiteraard niet in handen van het lagere kader, maar zit in de handen van officieren en generaals. We hoeven er dan ook niet van op te kijken dat de huidige militaire machthebbers de vakbondsacties en demonstraties, die nog steeds aan de gang zijn sinds het begin van de revolutie, onder andere met economische argumenten trachten te veroordelen en in diskrediet te brengen.

Zo schermen ze met het argument dat de groei van het BBP voor het fiscaal jaar dat eindigt op 30 juni maar 1 à 2 procent bedraagt, tegenover de verwachte groei van 6 procent voor de revolutie. Ook halen ze aan dat er sinds 25 januari een inkomstendaling van 80 procent in de toeristische sector voorviel. Wat aan een activist de snedige tweet ontlokte dat:

“Blaming #Jan25 for the economic condition is like blaming the dr. for revealing you’ve got cancer. It’s idiotic and naive. Wake up! #may27”

Zo’n 40 procent van de Egyptische bevolking moest het trouwens al  voor 25 januari stellen met minder dan twee dollar per dag – de internationaal gehanteerde armoedegrens. 20 procent haalt niet eens één dollar vijfentwintig cent – de internationaal gehanteerde grens voor extreme armoede.

Bronnen: Al Masry Al Youm, Al Arabiya, Tweede Egyptische Woede (Facebook), #may27 (Twitter), e.a.

Verdere ontwikkelingen hiervan kan je onder andere volgen op Twitter via de hashtag #may27.

take down
the paywall
steun ons nu!