Jeugdbeleid Leopoldsburg onder vuur
Jongeren, Lokaal, Stampmedia, Jeugdbeleid, Jeugdcentrum, Leopoldsburg -

Jeugdbeleid Leopoldsburg onder vuur

De slogan van Leopoldsburg luidt: ‘Ontwapenend gastvrij’. Is dat ook zo voor de jeugd? Het Leopoldsburgse jeugdbeleid krijgt veel kritiek te verduren. De grootste bron van misnoegen blijft het ontbreken van een jeugdcentrum.

maandag 9 mei 2011 14:56
Spread the love

Achttien jaar geleden moest Leopoldsburg op zoek naar een andere locatie voor een jeugdcentrum. De plaatselijke jeugd heeft na al die jaren nog steeds geen idee wanneer en of er een eigen stek komt. De jeugdraad van Leopoldsburg is het wachten beu. Ze verwijten de stad niet alleen de aanslepende odyssee voor een nieuw jeugdcentrum, maar hekelen het volledige jeugdbeleid.

“Er is in jaren niets veranderd”, stelt ex-jeugdraadvoorzitter Dirk Moris. Ook zijn opvolger Wout Reynaert neemt geen blad voor de mond. “Ik ben tien jaar actief in deze sector, maar het jeugdbeleid van Leopoldsburg ging er enkel op achteruit.”

Onterechte kritiek

Burgemeester Erwin Van Pée begrijpt de frustraties rond het jeugdcentrum. “Er zijn in het verleden verkeerde beslissingen genomen in verband met locaties.” Maar de kritiek op het hele jeugdbeleid vindt Van Pée onterecht. “Wij staan de jeugd zoveel mogelijk bij. Ik ben zeer tevreden over onze speelpleinwerking en de samenwerking met de jeugdverenigingen. Het jeugdbeleid ligt niet stil.”

Geen groei

Toch trekt de jeugd zelf stilaan weg uit Leopoldsburg. Waar er vroeger tien tot vijftien jeugdcafés waren, blijft er nu enkel The Jam over. De jongeren zitten in cafés en jeugdhuizen van naburige plaatsen als Beringen, Beverlo en Ham.

“Jongeren hebben vrijheid nodig en een plaats waar ze naartoe kunnen, zoals een jeugdcentrum. Pas dan zal er ook een echte jeugdwerking komen met nieuwe leden”, zucht ex-jeugdraadvoorzitter Moris.

Dure fuiven
Alleen in het buurthuis van deelgemeente Heppen kunnen fuiven van jeugdverenigingen plaatsvinden. Wout Reynaert vindt dat onvoldoende. Bovendien is het te duur. “De prijs valt nog mee maar de drank is erg prijzig.” Annelies Op ‘t eynde, sinds 2009 schepen van Jeugd in Leopoldsburg, ontkent het probleem. “De drankentoeslag staat in het reglement van het buurthuis en bestaat al járen.”

Momenteel is de gemeente bezig aan een verbouwing van het buurthuis. Een bergruimte en een nieuw podium moeten de fuifzaal groter maken. “Zo komen we tegemoet aan de vraag naar meer capaciteit. Vorig jaar waren er ongeveer twaalf fuiven geboekt, dit jaar hadden we er negen. Daarvoor is het buurthuis wel geschikt. Elke vereniging heeft natuurlijk zijn specifieke vragen en noden. We proberen daaraan te voldoen.”

Doodsteek

Het dossier van het jeugdcentrum sleept al bijna twintig jaar aan, al weet intussen bijna niemand meer hoe het allemaal begon. “We hadden een goed draaiend jeugdcentrum, De Woeling,” vertelt Wout Reynaert, “tot het schepencollege besliste de migranten- en wijkwerking naar De Woeling te verhuizen.”

“Het gebouw bood te weinig ruimte voor al die diensten”, valt Dirk Moris hem bij. “Dat was de doodsteek. Bovendien klikte het onderling niet tussen de jongeren, wat tot ruzies en zelfs vechtpartijen leidde.”

“We wilden zowel migranten als maatschappelijk kwetsbare jongeren integreren in het jeugdcentrum. Dat is een groeiproces, maar ik vind een smeltkroes juist positief”, aldus burgemeester Van Pée.

Wachten op Godot

Intussen loopt er al achttien jaar een helse zoektocht naar een locatie voor een nieuw jeugdcentrum. Plannen werden gemaakt en weer afgewezen. Aanvankelijk reageerde de jeugdraad telkens hoopvol, nu is daar geen sprake meer van. Hoe vergevorderd de plannen soms ook waren, het liep telkens mis.

In 2002 was er een verhuizing gepland naar een leegstaand gebouw van het Rode Kruis in Leopoldsburg. Alleen een concrete datum stond niet in de planning. Een jaar later bleek het gebouw plots te duur, werden er minder lokalen toegewezen en was de buurt niet opgetogen met de komst van een jeugdcentrum. De zoektocht naar geschikte grond begon opnieuw.

In 2004 voerde de gemeente onderhandelingen over een locatie achter het gemeentehuis. Ook hier botste ze op tegenstand van buurtbewoners. Alweer een jaar later besliste het schepencollege een nieuw jeugdcentrum te bouwen aan het buurthuis in Heppen. Ditmaal protesteerden de jongeren zelf. Ze wilden in het centrum van Leopoldsburg blijven.

Van het kastje naar de muur

Twee maanden later lagen de kaarten alweer anders. Nu was de hoop gevestigd op een vleugel van het cultuurcentrum. De plannen werden goedgekeurd en toenmalig schepen van Jeugd Herman Swerts moedigde de jeugdraad zelfs aan na te denken over een naam voor het nieuwe centrum. Alleen de termijnplanning ontbrak.

Begin 2008 zou het jeugdcentrum een vleugel krijgen van complex Prins Filip. De gemeente onderhandelde over de aankoop, maar er bleken te veel verborgen gebreken aan het gebouw, waardoor de kosten te hoog opliepen. Alweer een klap voor de jeugdraad.

Aan het einde van dat jaar borg de gemeente alle plannen op voor aankoop van nieuwe grond. Een ander idee diende zich aan: een nieuw gebouw op het terrein van De Woeling. Ook daar kwam uiteindelijk niets van in huis.

Noodkreet

In 2010 overhandigde de jeugdraad burgemeester Van Pée een petitie met maar liefst achthonderd handtekeningen. Een noodkreet in de hoop het dossier te versnellen. “Het hielp niet”, zucht Reynaert. “Volgens mij ligt de petitie in de onderste la. Na al die jaren horen we nog steeds maar één ding: ‘we zijn er mee bezig’. Ik denk niet dat er ooit nog iets van komt.”

“We namen de petitie in ontvangst, maar wat kunnen we er verder mee doen? We kunnen niet elke petitie ophangen en inkaderen. Maar de petitie toont aan dat de jongeren nog steeds voor een jeugdcentrum ijveren. Dat vind ik positief”, zegt schepen Op ‘t eynde. Zij stipt de realisatie van het centrum aan als belangrijk punt voor het jeugdbeleid van Leopoldsburg.

Voor Dirk Moris is haar reactie erg herkenbaar. “We hebben al zoveel schepenen gehad. Op de verkiezingspropaganda paradeerde elke schepen op een locatie met de boodschap ‘hier komt het jeugdhuis’. Ik ben benieuwd waar schepen Op ‘t eynde bij de volgende verkiezingen zal staan.”

In de ijskast?

Waarschijnlijk wordt kwartier Moorslede de nieuwe locatie, een militair domein aan de rand van het centrum van Leopoldsburg. “Op dit moment onderhandelen we met de militaire overheid over de aankoop van het gebouw. Dat kan nog wel even duren. Binnenkort kunnen we via een concessieovereenkomst de grond en gebouwen al gebruiken in afwachting van uiteindelijke aankoop. Wanneer het volledig leeg is, worden we verwittigd en dan kunnen we verhuizen”, vertelt Op ‘t eynde.

De jeugdraad vraagt zich af of ze wel op de hoogte blijft. “Ik hoorde dat het gebouw al een maand leeg staat. Maar we krijgen geen informatie van de schepen. Ik verwacht niet dat we snel verhuizen”, aldus Reynaert.

Schepen Op ‘t eynde snapt die kritiek niet. “De verhuis komt elke maand ter sprake op de vergadering van de jeugdraad. Er zijn niet altijd vorderingen, maar het dossier ligt niet in de ijskast.”

Gebrek aan aandacht?

Dirk Moris vraagt zich af of terrein Moorslede de beste oplossing is. “Het hangt ervan af welke ruimte ze zullen gebruiken. Ze willen de brandweer daar ook vestigen. Ik ben bang voor een herhaling van het verleden. Straks zitten er weer te veel diensten. Ik vrees dat de gemeente de jeugd een kant-en-klaar gebouw wil geven. Dan krijgen ze weer geen beslissingsrecht. Daar zit de fout in het gemeentebeleid: er is een gebrek aan aandacht voor de jongeren.”

Geen plan B

Wat als de onderhandelingen mislukken en de verkoop van Moorslede niet doorgaat? “Daar wil ik niet aan denken”, zegt Op ‘t eynde. Zelfs niet met alle voorgaande problemen in het dossier? “Ik zou niet weten waarom het nu zou mislukken. We moeten wel geduld hebben. Ik ga er geen termijn opplakken, ik ben daar erg voorzichtig in. We zien wel als het zover is. We kunnen de situatie enkel zoveel mogelijk aankaarten en de druk opvoeren.”

Ook burgemeester Van Pée blijft voorzichtig. “Ik hoop voor eind dit jaar op een oplossing. Maar alles hangt af van de militaire overheid. Defensie is op de hoogte van onze aankoopplannen. We hebben een veel geld opzijgezet voor de aankoop: 1.250.000 euro. Dat is niet niets. Een plan B? Dat hebben we niet. Plan Moorslede is het enige waar we nu voor gaan.”

© 2011 – StampMedia/Xios – Liesbeth Merckx

take down
the paywall
steun ons nu!