Nieuws, Samenleving, België, Samenleving, Lokaal, Stampmedia, Genk, Genk, De Genks -

Genkenaars bespreken hun visie op de stad

Op woensdagavond 4 mei organiseerden ‘De Genks‘ een praatforum in de bibliotheek van Genk. Meer dan twintig Genkenaren gingen met elkaar in gesprek over samenleven in de stad. Ze brainstormden over initiatieven in teken van jeugd, taal en integratie.

maandag 9 mei 2011 16:44
Spread the love

Het stadsproject ‘De Genks’ loopt al sinds 2008. Het project moet bruggen slaan tussen de verschillende culturen en inwoners van Genk. In 2009 werden veertig ‘uitdagers’ aangesteld, Genkenaren die op vrijwillige basis gesprekken voerden met stadsgenoten.

Saul Philippeth (20) is een van de drijvende krachten achter de praatavond. Hij is al drie jaar uitdager bij De Genks. “In 2009 en 2010 wilden we vooral weten wat er leeft bij de inwoners. Dat vertaalde zich vorig jaar in De Genksenaar, een eenmalige krant waarin zowel positieve aspecten als moeilijkheden binnen de stad in de kijker staan. Dit jaar willen we concrete acties en oplossingen voor die problemen.”

Meer sfeer

Aan de hand van de Genksenaar mochten de deelnemers van de praatavond onderwerpen uitkiezen waarover zij wilden praten. Thema’s als integratie, taal en jeugd vormden de rode draad.

Barbara Beuls (19) en Michelle Froyen (20) praatten over de jeugd in Genk. “Voor studenten is er niets te doen”, vertelde Froyen. “In Leuven gaan studenten soms iedere avond op stap. Hier kan je enkel naar de bioscoop of op café.”

Beuls studeert in Maastricht. “Daar zitten de studenten vooral in danscafés. Dat wil ik ook in Genk. Nu mis ik sfeer.”

Slecht rapport

Ook ouderen dachten na over de jeugd. Brigitte Bex (52) wilde reflecteren over de relatie tussen jongeren en volwassenen. Ze was aangedaan door een artikel waarin jongeren de Genkse volwassenen een slecht rapport geven.

“Ik wil graag een voldoende krijgen van de jeugd”, zei Bex. Samen met uitdager Sara Stegen dacht ze na over hoe de band tussen jongeren en oudere inwoners beter kan. “Misschien moeten er meer gesprekken komen tussen verschillende generaties. Willen jongeren dat wel en hoe organiseren we dat?”

De ajuin

Andere groepjes discussieerden over integratie in Genk. Hoe breed is het begrip integratie en vormt het een probleem of niet? Ook taalproblematiek kwam veelvuldig aan bod. “In officiële instanties moet iedereen Nederlands spreken, daarbuiten doet iedereen wat hij wil”, wordt geopperd.

De Genkenaars bundelden opmerkingen en ideeën in ‘de ajuin van De Genks’. Met dat schema brachten ze in kaart hoe individuen, buurten, verenigingen of de stad zelf kunnen bijdragen aan de oplossing van een probleem.

Tijdens ‘de oogst’ kon iedereen elkaars schema bekijken en uitleg vragen. Uitdager Saul Philippeth blikte tevreden terug op de avond. “Ondanks het beperkt aantal geïnteresseerden waren de gesprekken inhoudelijk zeer sterk.”, besluit hij.

© 2011 – StampMedia/Xios – Liesbeth Merckx

take down
the paywall
steun ons nu!