Nieuws, Samenleving, België, Recensie, Limburg, Mijnstreek, Jef Ulburghs, Buurtopbouwwerk, Sociaal basiswerk, Jef Lingier, Multiculturele eilanden - Ivo Vandekerckhove

‘De kracht van onderuit’, een indringend beeld van sociaal basiswerk

Aan de hand van bevoorrechte getuigen schetst Jef Lingier in 'De kracht van onderuit' een indringend beeld van het sociaal basiswerk in de meest kwetsbare buurten van de voormalige mijngemeenten in Belgisch-Limburg.

donderdag 5 mei 2011 12:30
Spread the love

De auteur – zelf buurtopbouwwerker – doet dit met eerbied en respect voor iedereen die hij interviewt. En met een uitgesproken bekommernis voor de mensen in deze wijken zelf.

Enkele geïnterviewden vertellen hoe priester-arbeider Jef Ulburghs hen inspireerde, anderen hebben het over de moeizame relatie met het plaatselijke gemeentebestuur, of met de sociale huisvestingsmaatschappij.

Jef Lingier sluit de ogen niet voor specifieke problemen, zoals de overlast van kleine groepen jongeren die vooral schreeuwen om een beetje aandacht en waardering.

Ook opvallend is zijn vaststelling dat in de mijnstreek multiculturele eilanden ontstaan waartussen bruggen moeten worden gebouwd, veeleer dan het onbereikbare streven naar een grote multiculturele ‘meltingpot’.

‘De kracht van onderuit’ verhaalt niet alleen de geschiedenis, maar schetst ook de problematiek en de kansen van het buurtopbouwwerk. In die zin is het boek een uniek document voor iedereen die een hart heeft voor de Limburgse samenleving.

take down
the paywall
steun ons nu!