Europa, Samenleving, Politiek, , Hackers, Anonymous, Antiracisme, Neonazi's, Cyberactivisme, Blitzkrieg -

Anonymous start ‘Operation Blitzkrieg’

Anonymous, het inmiddels beruchte autonoom collectief anonieme hackers, kondigde donderdag 5 mei 'operatie Blitzkrieg' aan, gericht tegen neonazi's en extreemrechtse partijen.

donderdag 5 mei 2011 20:07
Spread the love

Misschien herinnert u zich het Anonymouscollectief, dat strijdt voor vrijheid van meningsuiting en tegen schending van mensenrechten, van de cyberoorlogen die het voerde tegen de dictatoriale regimes tijdens de Arabische revoluties?

Of van de acties die het ondernam tegen de multinationals die WikiLeaks stokken in de wielen stak? Of van de steunacties voor de klokkenluider Bradley Manning of voor het Griekse volk tegen de besparingsmaatregelen?

Geen plaats voor haat en racisme op onze ‘Interwebs’

De lijst van slachtoffers van deze vrijbuiters is ondertussen ellenlang en varieert van het homofoob gezelschap religieuze fanatici dat de Westboro Baptist Church uitmaakt, over overheden tot multinationals als Mastercard, Visa, PayPal of Amazon en zelfs een IT-beveiligingsbedrijf dat een plan uitwerkte om voor de Bank of America en big business activisten en syndicalisten aan te vallen en te intimideren.

Dit lijstje wordt nu uitgebreid met websites en internetinfrastructuur van neonazi’s en extreemrechtse partijen.

Een groep Duitse Anoniemen verklaarde dat ze met lijdzame ogen heeft aangezien hoe onze dierbare ‘Interwebs’ gebruikt worden als een platform voor “domme en gevaarlijke ideologieën”. De Anoniemen spreken in het bijzonder over extreemrechtse partijen.

De groep roept op om de websites, waarop nazi’s samentroepen, in het eigen land te identificeren en samen met het collectief gecoördineerde aanvallen op te zetten.

Bij de eerste geviseerden waren de Duitse extreemrechtse en neonazi sites rocknord.net, thiazi.com, wolfsfront.com en 01mai2011.de, zondag 1 mei jongstleden.

“Kan je de opgang van fascistische haat en geweld, die propaganda verspreidt via het internet, tolereren?” vraagt de groep.

De actie wordt bijgetreden door gans het collectief. In één van de traditionele aankondigingen bij zijn acties richt Anonymous zich tot neonazi’s wereldwijd.

Misdaden tegen de menselijkheid

Het autonoom collectief verklaart dat extreemrechts en neonazi’s door hun daden en de onwil om de vrijheid en gelijkheid, die iedereen sinds zijn geboorte bezit, te aanvaarden, wereldwijd haat en racisme veroorzaken. Hierdoor maken zij zich schuldig aan vele misdaden tegen de menselijkheid.

Anonymous refereert in zijn verklaring aan de Holocaust tegen de Joden, Sinti en Roma, aan de moorden op personen met een beperking, aan het anti-semitisme en aan extreemrechtse aanvallen op journalisten, vluchtelingen, immigranten en politieke opposanten.

Als mogelijke volgende doelwitten werden door sommige Anoniemen reeds de websites van de KKK, Stromfront, National Alliance en Unholy Records geopperd.

Maar zoals dat bij Anonymous gaat, kan iedereen een legitiem doelwit aanbrengen. Zo worden momenteel al verscheidene websites van extreemrechts verspreidt doorheen Europa aangevallen.

Wat met de vrijheid van meningsuiting van extreemrechts en neonazi’s?

Op de kritiek dat wanneer je niet de vrijheid van meningsuiting verdedigt van hen wiens mening je niet deelt, je niet echt de vrijheid van meningsuiting verdedigt, kwam de goed gemotiveerde repliek dat:

“de uiting van je mening vrij is tot je de vrijheden van anderen schendt. Als je ‘uiting’ hate speech inhoudt en het oproepen tot doden of kwetsen van anderen die een andere huidskleur of religie hebben dan jezelf, dan kan je geen aanspraak maken op deze vrijheid.”

Iets wat de overheden in België misschien in gedachte kunnen houden wanneer Blood & Honour of het N-SA nog eens een optreden organiseren.

Een kwestie van enkele klikken

Een kenmerk van Anonymous is dat het zeer eenvoudig is om deel te nemen aan hun aanvallen indien je over een computer met internet beschikt en je je identiteit beschermt met behulp van een VPN (virtual private network).

Je kan dan bijvoorbeeld met het programma LOIC in Hivemindmodus of het programma Slowloris je computer bij AnonOps voegen. Een kwestie van een paar klikken en een lijntje code.

Wil je jezelf in Anonymous verdiepen? Het collectief communiceert onderling via het anonieme IRC protocol. Iedereen kan en mag vrij hun IRC bezoeken via de netwerken irc.anonops.in of irc.anonops.ru. Daarvoor heb je enkel een IRC-client nodig. Een overzicht van hun kanalen vind je hier.

Verklaring van Anonymous, donderdag 5 mei 2011:

Verklaring anonymous

Oproep Duitse Anoniemen naar aanleiding van 1 mei:

Verklaring anonymous

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!