Werkgroep over paraparlementaire instellingen zoekt opnieuw schaduw op
Verslag, Nieuws, België -

Werkgroep over paraparlementaire instellingen zoekt opnieuw schaduw op

De werkgroep over de toekomst van het Vredesinstituut en de Kinderrechtencommissaris gaat door. Bart Caron van Groen! doet niet meer mee. “Ik weiger mee te werken aan een werkgroep die de afschaffing of de ontmanteling van deze instellingen op de agenda heeft staan.”

woensdag 4 mei 2011 18:11
Spread the love

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans meldt de verderzetting van de werkzaamheden van de werkgroep in een kurkdroge mededeling.

“Deze werkgroep heeft in een constructieve sfeer de commentaren die de voorbije dagen in de pers te lezen waren, doorgepraat en beslist om in alle rust en sereniteit door te gaan met de denkoefening. De werkgroep heeft beslist om publiek geen verdere commentaar te geven om de discussie zo niet verder te hypothekeren. De werkgroep zal – als haar werkzaamheden afgerond zijn – verslag uitbrengen aan het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.”

Het persbericht werd ondertekend door de vertegenwoordigers van de fracties. Eén naam ontbreekt: Bart Caron wou het bericht niet ondertekenen. “Ik wou dat we in de werkgroep uitgingen van het behoud en de missie van de instellingen, maar men heeft geweigerd om daar op in te gaan”, zegt Caron.

Volgens Caron zijn verschillende andere partijen nog altijd uit op een afbraakpolitiek en dreigen de instellingen uitgekleed te worden. “Enkele fracties zijn die onafhankelijke instellingen liever kwijt dan rijk”, aldus Caron.

De vergadering verliep in ieder geval niet sereen. Het was de bedoeling dat de werkgroep in alle stilte zou werken, maar de media (onder meer DeWereldMorgen.be) hebben dat doorkruist. Ook de kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen werd ontboden. “Dat was een beschamende vertoning. Men heeft hem echt proberen intimideren omdat hij in de media gereageerd heeft op de berichten over de werkgroep”, zegt Caron.

take down
the paywall
steun ons nu!