Nieuws, Economie, Politiek, België, Energie, Debat kernenergie -

Het poppenspel van Electrabel… Creg, Nationale Bank en politiek

Hoe hard kan men met zijn voeten laten spelen? - Energie is van levensbelang voor mens, samenleving en economie, geen mens die daaraan twijfelt. Zorg dragen voor dat onschatbare publieke belang zou dus de grootste vanzelfsprekendheid moeten zijn. Niet zo in België. Dan toch minstens weten wat energie kost aan wie, en wie er wat aan verdient? Zelfs dat lukt niet. Hoe komt dat toch?

dinsdag 3 mei 2011 13:34
Spread the love

Een pak onbeantwoorde vragen

Ja, hoe komt dat toch? Er zijn een pak vragen die onbeantwoord blijven in de discussies rond Electrabel. Een kleine greep.

Afgeschreven?
De kerncentrales zijn al lang afgeschreven. Hoe kan het toch dat we nog altijd niet exact weten hoeveel dat opbrengt voor Electrabel en de kleinere elektriciteitsproducent SPE?

Regulator?
België heeft een regulator die moet toezien op de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt. Die Creg berekent hoe groot die nucleaire rente wel is. In welk land desavoueert de overheid volledig een rapport van haar eigen instelling door een ander rapport te bestellen bij een andere instelling, in casu de Nationale Bank van België?

‘Verwachting’
In welk land geeft die overheid minstens de indruk te ‘verwachten’ dat het tweede rapport een heel wat lagere berekening zal opleveren van die nucleaire rente?

Minister van Energie
Want hoe normaal is het dat de minister van Energie vindt dat slechts één derde van de nucleaire rente moet worden terugbetaald door Electrabel? Dat is des te merkwaardiger want die volledige winst kan maar worden gemaakt omdat alle consumenten de kerncentrales versneld hebben afbetaald. Waarom komt die rente hen dan niet volledig toe?

Minister van Financiën
En ja, hoe normaal is het dat de minister van Financiën al lang voor de studies klaar zijn, komt aandraven met een door hem uit de lucht geplukt bedrag dat, zacht uitgedrukt, zeker niet te hoog is?

Foutieve hypothese
Hoe komt het toch dat de Nationale Bank vertrekt van een ronduit foutieve hypothese om de inkomsten van Electrabel te schatten?

Suez toeval
Is het toeval dat er altijd wel iemand van de Suez-Electrabel-Tractebel familie tot de acht leden tellende regentenraad van de Nationale Bank behoort?
Zo was Pierre Wunsch tot 30 september 2008 zowel directeur van Electrabel als regent van de Nationale Bank. Dan werd hij kabinetschef bij minister van Financiën Didier Reynders.
Hij is in de regentenraad opgevolgd door Gérald Frère, tegelijk bestuurder van Suez-Tractebel en zoon van Albert Frère, grootste privé aandeelhouder van Suez.
Op dit ogenblik is zijn voorganger, de al genoemde Pierre Wunsch, voorgedragen voor het directiecomité van diezelfde Nationale Bank. Oh ja, diezelfde Wunsch is overigens ook sinds eind 2008 vertegenwoordiger voor de regering in de raad van bestuur van KBC.

Nationale Bank versus Creg
Op welke objectieve basis geven de ‘verantwoordelijke’ ministers dan voorrang aan de cijfers van Nationale Bank boven die van haar eigen gespecialiseerde en bevoegde regulator Creg?

Voorkeursbehandeling Electrabel?
Wil de nationale politiek de bevolking eindelijk uitleggen waarom Electrabel een voorkeursbehandeling krijgt die geen enkel ander bedrijf of sector krijgt?

Eandis vervuiling
Kan het zomaar dat Eandis – waarin Electrabel één derde van de aandelen bezit – het hele energiedebat vervuilt door hernieuwbare energie volledig onterecht de zwartepiet toe te spelen?

Is het toelaatbaar dat Eandis daarmee de noodzakelijke ecologische omslag van ons energiebestel in een kwaad daglicht plaatst?

Beleid?
En, daarmee samenhangend, kan de nationale politiek de bevolking nu eens verklaren waarom er geen ernstig energiebeleid is in dit land?

Ten slotte, ook het bedrijfsleven en de bevolking in dit kleine landje aan de Noordzee zorgen voor grote vraagtekens:

Bedrijfsleven?
Hoe kan het dat de bedrijfsorganisaties voortdurend steen en been klagen omdat de loonkost hoger zou zijn dan in het buitenland? En dat we ze nooit horen over een elektriciteitskost die 40 procent – ja veertig, bijna de helft dus – hoger is dan in Frankrijk? Terwijl de energiekost acht procent uitmaakt van de productiekost in de industrie, dat is slechts een derde minder dan de loonkost die twaalf procent bedraagt van die productiekost?

Bevolking?
Hoe kan het dat de bevolking niet massaal protesteert, de straat of internet opgaat en allerlei initiatieven ontplooit – via consumentenorganisaties, milieubeweging, politiek of welke organisatie ook – om uiting te geven aan haar grote woede, en om alternatieven te ontwikkelen?

Dirk Barrez
(met dank aan Christophe Callewaert)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!