Opinie, Nieuws, België - Jean-Michel Cappoen, Miranda Ulens

BBTK: Aandeelhouders Dexia moeten verantwoordelijkheid nemen

Op 11 mei aanstaande staat de verloning van het directiecomité op de agenda van de algemene aandeelhoudersvergadering. De BBTK meent dat dit een uitgelezen kans voor bepaalde aandeelhouders om de daad bij het woord te voegen.

dinsdag 3 mei 2011 15:27
Spread the love

De code op de ondernemingen kent namelijk het recht toe aan een aandeelhouder ( of aan meerdere aandeelhouders ) om een resolutie in te dienen tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering als zij samen minimum 20% van het kapitaal vertegenwoordigen. Indien de Belgische openbare overheden zich samenvoegen, zou dit voldoende zijn om de 20% te bereiken:

  • de Gemeentelijke Holding waarvan de gemeenten deel uitmaken: 14,1%
  • de 3 regio’s in België en de federale staat hebben samen 11,4% in handen
  • de groep Ethias heeft 5%
  • ook de groep Arco, het financieel bedrijf van de Christelijke arbeidersbeweging heeft 13,8% in handen.

Als politieke verantwoordelijken kunnen zij een concrete daad stellen om veranderingen aan te brengen door bijvoorbeeld:

  • De functiepremie af te schaffen die dit jaar gecreëerd werd voor de directie (en die exact het verminderd bedrag aan bonus omvat)
  • Op een drastische manier de bonussen van het directiecomité af te schaffen of te verminderen

Dat zou een consequente houding zijn, in lijn met de politieke verontwaardiging en bepaalde symbolische beleidsdaden op gemeentelijk niveau.

De BBTK vindt dat de directie van de Groep de eerste moet zijn om een voorbeeld te geven bij de besparingen die nu moeten gerealiseerd binnen de Groep. Het is onaanvaardbaar dat enkel het personeel op dit ogenblik de lasten draagt die voortvloeien uit management beslissingen uit het verleden; zij hebben al meer dan genoeg het gelag betaald bij de personeelsreductie en besparingen op andere sociale aspecten. Ook vandaag weer moet het personeel in de pers vernemen dat er gedacht wordt om de herstructureringsinspanningen ‘te versnellen’. Bij besparingen kijkt men dus naar het personeel, maar voor zichzelf blijft de directie gul.

De overheden in dit land zijn niet enkel als aandeelhouder betrokken partij. De groep geniet nog steeds van de omvangrijke Staatsgaranties: zowel op de uitgiftes gedaan voor juni 2010 als op de portefeuille van de Financial Products van FSA. BBTK vraagt aan de politieke wereld om ook zijn verantwoordelijkheden te nemen en de daad bij het woord te voegen.

Jean-Michel Cappoen , Algemeen Secretaris BBTK
Miranda Ulens , Secretaris Financiën BBTK BHV

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!