Samenleving, België, België, Vluchtelingen, Steenrock, Gesloten centra, Dossier:vluchtelingen -

Maak muziek, geen gesloten centra!

Op zaterdag 7 mei vindt de tweede editie van Steenrock plaats. Vorig jaar verwelkomde dit muziekfestival tegen de gesloten centra ruim 300 toeschouwers op de wei voor het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel. We stelden enkele vragen aan Oscar Flores van CRER (Coordination contre les Rafles, les Explusions et pour la Régularisation) over Steenrock II.

maandag 2 mei 2011 15:55
Spread the love

Waarom een concert voor het gesloten centrum 127bis?

Oscar Flores: “We verzetten ons tegen het feit dat mensen worden opgesloten en gedeporteerd omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.”

“De gesloten centra zijn niet eens efficiënt in het terugsturen van mensen naar hun land van herkomst. Ze zijn vooral een middel om in te spelen op de xenofobe gevoelens van de kiezer. We moeten de mensen doen inzien dat migratie geen bedreiging is, maar een verrijking kan zijn voor de samenleving.”

“Een muziekfestival is een manier om mensen in te lichten en te mobiliseren over de problematiek van de gesloten centra. Muziek kan een goed middel zijn om deze boodschap te brengen, om de realiteit van de gesloten centra uit de anonimiteit te halen.“

Is dit de enige activiteit waar de CRER mee bezig is?

Flores: “We brengen maandelijks een tijdschrift uit ‘Le carnet noir des centres fermés’. Ook hebben we een ploeg vrijwilligers die mensen in 127bis bezoekt om hen te ondersteunen. En we organiseren regelmatig activiteiten zoals debatten en films. Op de  filmvoorstelling van Illégal waren onlangs 150 aanwezigen, de eerste editie van Steenrock bracht 300 mensen samen in Steenokkerzeel voor het gesloten centrum.”

Kan iedereen naar Steenrock komen?

Flores: “Jazeker, het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen op de been te brengen. Zo willen we een sterk signaal geven tegen de gesloten centra in België. Wie erbij wil zijn, kan om 11 uur met de fiets naar het vertrekpunt onder de Arcades van het Jubelpark komen of ons om 12 uur aantreffen aan het station van Nossegem. De toegang tot Steenrock II is opnieuw gratis.”

take down
the paywall
steun ons nu!