Verslag, Nieuws, België -

Socialisten halen uit naar nieuw-Vlaamse arrogantie en rechts Europa

GENT -- Het rechtse Europa waartegen de vakbonden de voorbije maanden verschillende keren hebben betoogd, dreigt in juni al werkelijkheid te worden, zo waarschuwt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw in zijn toespraak in Vooruit aan de vooravond van 1 mei.

zaterdag 30 april 2011 23:20
Spread the love

Verhoging van de pensioenleeftijd en afbouw van het brugpensioen, loonmatiging en inperking van de index, geen nieuwe aanwervingen in de openbare diensten en een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd.

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zijn dat de plannen die conservatieve Europese politici voorbereiden. Dat Europa dreigt in juni in alle luwte werkelijkheid te worden, vreest De Leeuw. Op dat moment zullen een reeks maatregelen die het economisch beleid in de Europese Unie moeten stroomlijnen van kracht worden.

“Wij willen geen Europees competitiviteits- en soberheidspact. Wij willen een Europees solidariteitspact”, zegt De Leeuw.

De ABVV-voorzitter hamerde in zijn toespraak ook op het belang van de index die ook onder vuur ligt in Europa. “De index is niet meer dan een thermometer waarmee men de koorts meet. Wie veroorzaakt de koorts? De hoge energieprijzen. Een zieke genees je toch niet door de thermometer stuk te gooien”, aldus De Leeuw.

Winkelkarretje

Volgens De Leeuw zou een afschaffing van de index dramatische gevolgen hebben voor de werknemers. “Voor een winkelkarretje met levensmiddelen dat vijf jaar geleden 100 kostte, betaal je nu 120 euro. Uitgespreid over een jaar betekent dat dat je de laatste twee maanden je karretje niet meer kan vullen.”

Rudy De Leeuw stelt voor om de prijzen beter te controleren en om sommige winstmarges te matigen. “Het ABVV wil dat het geheel van de nucleaire rente terugvloeit naar de gemeenschap.” Die moet gebruikt worden voor investeringen in hernieuwbare energie en de vergroting van de energie-efficiëntie van woningen en bedrijven.

Over de politieke crisis en de strubbelingen binnen SP.A zei Rudy De Leeuw zo goed als niets. Er was alleen een veelbetekenende pluim voor Bert Anciaux. “Die legde in de senaat bloot dat de energiesector de afgelopen jaren bijna geen belastingen betaalde op de behaalde winsten. Dat bewijst dat er geen goede en slechte socialisten zijn, maar alleen socialisten en syndicalisten.”

Onderbroeken in de krant

SP.A-voorzitster Caroline Gennez kon niet om de negatieve krantenberichten heen. “Ik ben blij dat ik hier sta. Nog sta, moet ik zeggen, als ik mij laat dicteren door wat de kranten schrijven. Ik heb al van alles gelezen. Dat ik er de brui zou aan geven, wie mij zou opvolgen en dat Obama geen echte Amerikaan is. Ik lees ook over politici, hun favoriete frituur en zelfs over hun onderbroeken. Amusant, maar niet relevant”, zo sneerde Gennez.

Gennez haalde uit naar de hoge bonussen bij Dexia, een bank die een tijd geleden nog gered werd met overheidsgeld. “Ik vind dat CEO’s van banken geen bonus verdienen voordat elke euro is terugbetaald, voordat de bank weer gezond is en niet zonder zonder dat iedere werknemer en spaarder daarvan mag meegenieten.”

Om dat laatste mogelijk te maken, stelt Caroline Gennez de 1 mei-bonus voor. “Haal de collectieve bonussen uit de loonnorm zodat in ieder bedrijf waar het goed gaat een extraatje mogelijk is. Op basis van het resultaat van heel de onderneming en aan een fiscaal gunstig tarief.”

Nieuw-Vlaamse arrogantie

Caroline Gennez pakte ook de N-VA hard aan. “N-VA is ook voor bonussen, maar dan voor de gewesten voor elke werkloze die ze schorsen. Wat is de volgende stap? Scholen belonen omdat ze zwarte leerlingen de deur wijzen? Rechts eist voor zichzelf vrijheden op die ze aan anderen ontzegt. Bonussen voor bankiers, maar geen wachtuitkeringen voor schoolverlaters. Geen vermogenswinstbijdrage voor de allerrijksten, wel loonmatiging voor de middenklasse. Geen quota voor vrouwen in raden van bestuur, wel voor Vlaamse liedjes op de radio. Ik heb mijn buik vol van de nieuw-Vlaamse arrogantie.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!