Waarom wij op paaszondag betogen tegen kernenergie
Opinie, Nieuws, Kernenergie -

Waarom wij op paaszondag betogen tegen kernenergie

De jongste jaren had de kernlobby haar kans geroken: met de oprukkende klimaatverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot radicaal terug te schroeven, zou er een brede boulevard opengaan om kernenergie te promoten als proper en CO2-neutraal alternatief. De kernramp van Fukushima doet die propaganda in één trek teniet.

zondag 24 april 2011 15:08
Spread the love

Kernenergie is niet het antwoord op het klimaatvraagstuk. Wij willen niet kiezen tussen een olieramp in de golf van Mexico of een kernramp in Japan. Met tientallen organisaties trekken we daarom door Brussel op paaszondag. Samen vragen we de uitstap uit de kernenergie, zo snel mogelijk, maar minstens zoals voorzien door de huidige wet. Voorts hebben we nood aan dringende en massale investeringen in hernieuwbare energie. Electrabel moet daarbij écht langs de kassa passeren.

Veilige kernenergie is een mythe

Reeds sinds de jaren 50 vinden er met de regelmaat van de klok kernongevallen plaats, waarbij er telkens in meer of mindere mate radioactieve deeltjes de lucht worden ingeblazen. Op 26 april is het dag op dag 25 jaar geleden dat in Tsjernobyl een kernreactor ontplofte, met vele duizenden slachtoffers als gevolg. Veilige kernenergie is een mythe…

Kernafval: nog steeds geen oplossing!

Zelfs indien kerncentrales veiligheid zouden kunnen garanderen, blijven we aan het einde van de rit met een vergiftigd geschenk zitten: kernafval.  Voor dat afval bestaat er ook vandaag geen enkele oplossing. Kernafval kan tot 240.000 jaar lang gevaarlijk radioactief blijven en zadelt dus vele toekomstige generaties met een groot probleem op.

Kernenergie is niet CO2-neutraal

Kerncentrales stoten zelf geen CO2 uit, in tegenstelling tot kolen- of gascentrales. Daaruit wordt al te vaak de vlugge conclusie getrokken dat kerncentrales CO2-neutraal zouden zijn. Niet juist! Een kerncentrale heeft immers brandstof nodig en dat uranium heeft al een lange en vervuilende weg afgelegd voor het in de reactor belandt. Om van het erts te  komen tot brandstof is een grote hoeveelheid fossiele energie nodig. Wanneer men de CO2-uitstoot tijdens de hele uranium-cyclus meetelt, dan blijkt dat een kerncentrale per eenheid geproduceerde elektriciteit een derde aan CO2 uitstoot van een gascentrale. Bij uranium dat gewonnen wordt uit erts met een rijkheid onder 0,1 procent, komt de CO2-uitstoot zelfs gelijk te staan met die van een gascentrale.
Kernenergie werpt een dam op tegen hernieuwbare energie
De keuze van bedrijven en regeringen voor kernenergie vormt vaak een excuus om dan maar geen werk te maken van investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Kerncentrales zijn in handen van grote energie-multinationals en die dure installaties moeten dan ook renderen. In die zin werpt kernenergie eerder een dam op tegen hernieuwbare energie. 

Van kernenergie naar kernwapens…

Op 6 en 9 augustus 1945 werden de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki getroffen door Amerikaanse atoombommen. Het uranium om die bommen te maken kwam echter uit Belgisch-Congo. Met uranium en zeker met verrijkt uranium of plutonium is de stap naar de ontwikkeling van kernwapens klein.

Het petroleumfeestje is over. Maar gezien de beperkte voorraad aan erts en gezien de grote risico’s voor vandaag, morgen én overmorgen, kan kernenergie geen duurzaam alternatief zijn. De enige duurzame en veilige optie is de massale ontwikkeling en verspreiding van hernieuwbare energie en het radicaal terugschroeven van ons collectieve energieverbruik. Om die inhaalbeweging te maken zijn er echter middelen nodig. Energiebedrijven als Electrabel of SPE-Luminus worden slapend rijk doordat ze goedkope stroom van kerncentrales, die afbetaald werden door de Belgische consument, nu aan marktprijzen kunnen verkopen. Zij moeten nu maar eens écht langs de kassa passeren via een fikse belasting op de nucleaire rente. En dat is nog wat anders dan de fiscaal aftrekbare gift die Didier Reynders voorstelt.

take down
the paywall
steun ons nu!