Nieuws, Economie, België, Energie, Kernenergie, Debat kernenergie -

“De hele nucleaire overwinst moet naar de consumenten gaan”

Er woedt al een tijdje een debat over hoeveel extra winst de verlengde uitbating van de kerncentrales oplevert voor vooral Electrabel. ABVV verwondert zich over het grote verschil - maar liefst één miljard euro of duizend miljoen euro - tussen wat de Nationale Bank nu berekent en wat de energieregulator CREG vroeger al berekende. In elk geval moet die winst naar de consumenten gaan, vindt ABVV.

donderdag 21 april 2011 16:39
Spread the love

Hoe is het toch gesteld met de rekenkunde in dit land?

De schattingen over wat de uitbating van reeds afgeschreven kerncentrales oplevert aan extra winst voor Electrabel en SPE lopen fors uiteen, tot zelfs meer dan het dubbele.

Volgens een uitgelekte maar nog niet gepubliceerde studie van de Nationale Bank (NBB) – aldus een perbericht van het ABVV – bedraagt de nucleaire rente tussen 770 en 920 miljoen euro per jaar.

Maar de energieregulator CREG had die rente vroeger al berekend, met als resultaat een meer dan dubbel zo groot bedrag, tussen 1,75 en 1,95 miljard euro. Het referentiejaartal daarvoor is 2007, wanneer alle centrales waren afgeschreven.

Bij het ABVV geven ze alvast aan “alle vertrouwen te hebben in de deskundigheid van de energieregulator”. Versta, dat vertrouwen is niet zo groot in de berekening van de Nationale Bank.

En wat gedaan met deze winst?

De Algemene Raad van de CREG oordeelt dat het geheel van de onterecht gemaakte winst op de afgeschreven centrales moet terugvloeien naar de gemeenschap. Ze moet dienen om de elektriciteitsfactuur te verlichten, via investeringen in hernieuwbare energie en in het verhogen van de energie-efficiëntie van onze residentiële en industriële infrastructuur.

Voor alle duidelijkheid beklemtonen ze bij het ABVV dat dus het geheel van de nucleaire rente moet terugvloeien naar de gemeenschap, voor de gehele som! Met andere woorden, dit is niet als normale winst te beschouwen, die belast wordt aan het gewone vennootschapsbelastingtarief van 33,99 %.

Het ABVV dringt aan om nog meer ambtie te tonen

Eindelijk echt werk maken van een betere werking van de elektriciteitsmarkt gebeurt volgens het ABVV best via een hernationalisatie van de nucleaire productie.

Dat is een ambitie die niet meteen modieus is te noemen. Vandaar ook wellicht de verwijzing naar ons buurland: “Een manier kan zijn dat, zoals in Frankrijk, de nucleair opgewekte elektriciteit wordt verhandeld aan kostprijs, zodat nieuwe energieproducenten op onze markt actief kunnen worden en niet uit de markt worden geprijsd omdat Electrabel altijd de goedkope nucleaire productie achter de hand heeft om zijn prijzen te zetten.”

Gevolgd door een oproep aan onze regering om “in het belang van de consumenten, de bedrijven, investeringen en werkgelegenheid, niet langer de waterdrager te zijn van een Frans concern, en dringend de energiepolitiek in deze zin te herzien.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!