Te veel vissersboten in de Middellandse Zee
Nieuws, Wereld, Europa, Afrika, Milieu, Middellandse Zeegebied, Overbevissing -

Zo’n 40 mediterrane vissoorten met uitsterven bedreigd

Een nieuwe studie suggereert dat meer dan 40 vissoorten in de Middellandse Zee de komende jaren zullen verdwijnen. De Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN), die het onderzoek voerde, zegt dat de helft van de haai- en roggensoorten en ten minste 12 soorten beenvissen met uitsterven bedreigd zijn. Redenen: overbevissing, vervuiling en het verlies van de habitat.

dinsdag 19 april 2011 14:31
Spread the love

De IUCN, een milieu-netwerk van 1000 groepen in 160 landen, startte in 2007 een onderzoek om de ontwikkelingen rond inheemse vissoorten in de Middellandse Zee op te volgen. Daaruit blijkt dat de toenemende commerciële visvangst het uitsterven van diverse vissoorten in de hand werkt. De studie legt de schuld vooral bij het gebruik van ‘niet reglementaire’ vissersboten en drijfnetten. Deze vangen en doden honderden zeedieren ‘zonder commerciële waarde’.

Ook de Middellandse Zee ontsnapt niet aan de vervuilingsgolf die over de wereld woedt. Zo’n 150 miljoen kustbewoners produceren jaarlijks 3,8 miljard kubieke meter afvalwater. Nog eens 2,5 miljoen kubieke meter vervuild water is afkomstig van toeristen. Ook de industrie vormt een bron van vervuiling. Jaarlijks verdwijnt ongeveer 20.000 ton ‘industrieolie’ in de Middellandse Zee.

VN- en EU-verdragen én afzonderlijke wetten van de 21 aangrenzende landen bepalen de wetten van de Middellandse Zee, wat de regelgeving rond de visvangst bijzonder complex maakt. Ondanks de vele initiatieven om de overbevissing én de vervuiling tegen te gaan, stelt de VN-Voedsel-en Landbouworganisatie dat de visbestanden wereldwijd blijven dalen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!