Nieuws, Economie, Politiek, België, Israël, Dexia, Palestijnse Gebieden, Dexia Israël, Israël koloniseert - Dexia financiert, Triodos -

Het bedrieglijke ethisch discours van Dexia

Triodos, globale pionier in duurzaam bankieren, besloot Dexia uit haar ethisch fonds te verwijderen. Volgens Triodos is Dexia's invloed in het Israëlisch-Palestijns conflict immoreel.

vrijdag 15 april 2011 17:27
Spread the love

Weten wij waar ons geld heengaat? Deze vraag genereert een debat over de aard van het bankwezen. Terwijl de klanten van banken grotendeels in het duister tasten wat betreft het gedrag van hun bank, is er talrijke informatie beschikbaar over de betrokkenheid van banken in internationale conflicten.

Israël koloniseert – Dexia financiert

In België neemt de druk op de Belgisch-Franse financiële groep Dexia toe. Verscheidene solidariteitsgroepen en niet-gouvernementele organisaties beschuldigen Dexia ervan Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te financieren.

Al in 2001 schreef CODIP (nvdr: Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) een eerste brief naar de Dexia-directie. In 2008 lanceerde Intal, een Belgische beweging die strijd voor internationale solidariteit, samen met enkele andere organisaties een campagne genaamd “Israël koloniseert – Dexia financiert“. Deze campagne tracht Dexia onder druk te zetten om zich te ontdoen van de banden met de bezetting. Dochteronderneming Dexia Israël financiert immers de uitbreiding van illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever.

Het platform “Israël koloniseert – Dexia financiert“ ontwikkelde al snel een vaste basis in België, bestaande uit politieke partijen, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties. Er werd een zoektocht opgestart naar steun van plaatselijke Belgische autoriteiten, zoals provincies en gemeenten die een groot aandeel in de Dexia Groep bezitten.

De campagne vroeg de plaatselijke autoriteiten een resolutie te ondertekenen die Dexia’s praktijken in Israël veroordeelt. Verscheidene initiatieven en lokale acties werden gelanceerd. Op 28 februari 2011 besliste zelfs de stad Leuven de resolutie te ondertekenen.

Oproep tot ethisch financieren

In maart 2011 besloot Triodos Dexia uit hun ethisch fonds te verwijderen. Triodos wordt beschouwd als de globale pionier in het duurzaam bankieren. De holding bevordert positieve verandering op het vlak van de samenleving, cultuur en het milieu.

Individuën, organisaties en ondernemingen dienen hun geld op een duurzame manier aan te wenden. Investeringen moeten dus niet alleen mensen, maar ook het milieu ten goede komen. De bedrijfsprincipes van Triodos, die van belang zijn voor het conflict in Israël en Palestina, zijn de erkenning van mensenrechten en het naleven van de wetten.

Triodos bevestigt dat Dexia deze criteria heeft overtreden. Volgens Triodos is Dexia’s invloed in het Israëlisch-Palestijns conflict immoreel. De ontevredenheid van Triodos is van groot belang en dit voornamelijk om twee redenen.

Ten eerste veroordeelt de duurzame bank de leningen van Dexia Israël aan Jeruzalem. Ten tweede is de handeling van Triodos relevant, omdat Dexia nooit eerder uit een duurzame bank werd geschopt. Dit stelt vragen naar het ethisch discours van de bank.

Mario Franssen, woordvoerder van de campagne “Israël koloniseert – Dexia financiert“, benadrukt het belang van Triodos’ beslissing. “Het ethische discours van Dexia schijnt bedrieglijk te zijn. De bank profileert zich als een ethische onderneming, maar het besluit van Triodos maakt het moeilijk dit nog te geloven.”

De uitsluiting door Triodos bevat een krachtige boodschap aan andere ethische fondsen. Franssen gelooft dat Triodos het potentieel bevat de norm te bepalen voor andere internationale ethische financiële holdings. “Dit opent de mogelijkheid voor een internationale basis van de campagne. Internationale groepen kunnen bijdragen door Dexia in eigen land uit ethische fondsen te weren.“

Ondanks de toenemende druk op Dexia, heeft de campagne nog nood aan hulp en ondersteuning van binnen- en buitenland. Het platform vraagt diverse actoren, van ngo’ s tot bedrijven, om zich te mobiliseren en Dexia’s betrokkenheid in de bezetting een halt toe te roepen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de Algemene Vergadering van 11 mei 2011.

Meer uitleg over de beslissing van Triodos; http://www.triodos.com/en/about-triodos-bank/news/newsletters/newsletter-sustainability-research/Dexia-excluded-for-involvement-in-Israel

take down
the paywall
steun ons nu!