Abadia legt een terrassensysteem aan met autobanden op de onvruchtbare grond (foto: Geranium.com)
Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaatverandering, Katholieke kerk, Transitie, Brazilië, Agroforestry, Cerrado, Recyclage, Agro-ecologie, Brasilia, Distrito federal, Fórum da mudança climática e justiça social, Ecologisch bewustzijn, Abdijen, Abadia, Terrassensysteem -

Transitie-abdij

Brasília, het Distrito Federal, is naar Braziliaanse normen niet groot. Ik ben hier enkele dagen te gast voor tv-opnames, contacten met federale en andere administraties, alsook om op te snuiven wat er leeft in en rond deze hoofdstad. Momenteel loopt er de 'Campanha da Fraternidade' (wat bij ons 'Broederlijk Delen' heet) met als thema 'Klimaatverandering'.

vrijdag 8 april 2011 12:35
Spread the love

Dat levert een deelname op aan het ‘Fórum da mudança climática e justiça social‘ (‘Forum i.v.m. klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid’, een nationaal forum van bewegingen allerhande in de schoot van de Braziliaanse katholieke kerk).

Dankzij dit thema word ik ook voor het eerst uitgenodigd door de CRB (Conferência dos religiosos do Brasil). Het wordt een interessante middag met 80 religieuzen. Ecologisch bewustzijn begint stilaan op te flakkeren, ook binnen de kerk (1).

Vandaag is het feest: 25 jaar ‘Geranium’ (2). Een pionier in de agro-ecologie en een opleidingscentrum waar onder meer creatief wordt omgegaan met recyclage. We stappen de centrale ontvangstruimte voor groepen binnen.

De draaipoort heeft iets van een abdij-ingang. Wat blijkt? De drijvende kracht achter dit veelomvattende project heet Abadia. Abdij. Abadia animeert samen met haar man Marcelo de biologische productie, het agroforestrysysteem, de ontvangst van groepen, de school.

Woestijnachtig gebied doen heropleven

Naast dans en muziek worden we rondgeleid langs een trilho ecológico, een ecologisch pad. Het is onthutsend om te zien hoe zij erin geslaagd zijn om een zo goed als woestijnachtig gebied te doen heropleven. Door de aanleg van een nabijgelegen autosnelweg en brug was de bodem bijna onbruikbaar geworden. In navolging van de Inca-landbouw en andere beproefde, eeuwenoude landbouwsystemen in de wereld, legden ze een terrassensysteem aan, maar deze keer met autobanden op de onvruchtbare grond. Het is een vondst, die zowel autobanden een tweede leven geeft als permacultuur op marginale gronden mogelijk maakt.

Het recycleren gaat vér. Onderweg op het ecologisch pad stoten we op een schoolgebouw: volledig gerecycleerd en heropgebouwd om cursussen te geven over ecologische landbouw, recyclage en allerlei duurzame technieken.

Agroforestry: hoopgevend voorbeeld

Op het grondgebied vinden we dan ook, naast het vruchtbare agroforestrysysteem, mengculturen van groenten, enkele composttoiletten, waterzuiveringssystemen met planten, een wormenhotel, een plattelandskeuken en activiteitencentra. Het is een hoopgevend voorbeeld van hoe vele initiatieven, zoals de opkomende ecovilas, stukken van de Cerrado proberen te redden en waar de soortenrijke savanne vernietigd werd, haar proberen te herstellen. Als mieren.

Moet ik het modewoord ‘transitie’ gebruiken of is het niet veeleer een vorm van transformatie? Een abdij en een gehavende natuur in transformatie. De abdij als natuur. De natuur als abdij, waarbij de mens zijn plaats weet, in evenwicht met de niet-menselijke wezens en ecosystemen. Een transformatie waarin hoognodig spiritualiteit geïntegreerd wordt.

‘A natureza é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas folhas’
J.W. Goethe

(‘De natuur is het enige boek dat op al zijn bladzijden een waardevolle inhoud geeft’
J.W. Goethe)

Augustinus zei al in de vierde eeuw van onze jaartelling dat er twee boeken van openbaring zijn: de natuur en de bijbel. Laat ons maar met de natuur (her)beginnen. De bijbel en vooral haar interpretaties hebben haar in de loop van de geschiedenis niet al te veel deugd gedaan.

Luc Vankrunkelsven

Wereldwaterdag, 22 maart 2011

(1) O.a. voor União Planetária met TV supren: www.suprentv.com.br en de TV Communitária, meer verbonden met de sociale bewegingen.

(2) De Vlaamse kerkgemeenschap start eind juni 2011 met haar campagne ‘De aarde op vakantie’; www.ecokerk.be

(3) www.sitiogeranium.com.br en www.maonaterra.com.br ; het project met Abadia en Marcelo werd ook recent geïnterviewd door TV Supren

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!