CEO Pierre Mariani straalt sinds hij een bonus van 600.000 euro kreeg
Verslag, Nieuws, Economie, België, IPA, IPA 2011-2012 -

Regering beslist: bonussen voor CEO’s, loonmatiging voor de werknemers

De Kamer keurde donderdagavond het bemiddelingsvoorstel goed dat de ontslagnemende regering uitwerkte voor het verworpen interprofessioneel ontwerpakkoord. Het loonoverleg verhuist nu naar de sectoren. “In sectoren die het goed doen en waar hoge bonussen worden uitbetaald voelen wij ons niet gebonden door de loonnorm van 0,3 procent,” zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

vrijdag 8 april 2011 10:33
Spread the love

72 ja-stemmen en 59 onthoudingen. Alle partijen die nu al bijna een jaar vastzitten in een ontslagnemende regering stemden voor. Alle andere partijen onthielden zich. Dat deden ze niet allemaal om dezelfde redenen.

SP.A, PS, Groen! en Ecolo kregen vlak voor de plenaire vergadering nog vertegenwoordigers van BBTK en de Algemene Centrale van het ABVV over de vloer. “Onze militanten vinden het onbegrijpelijk en ongeloofwaardig dat SP.A in de commissie voor de IPA-wet stemde,” zegt Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische bediendecentrale BBTK.

De aanhoudende druk van het ABVV had resultaat. SP.A onthield zich uiteindelijk en verdedigde met vuur een aantal amendementen om het wetsvoorstel te verbeteren. “Ook de publieke verontwaardiging over de hoge bonus voor Dexia-baas Mariani heeft een rol gespeeld in het debat in de Kamer”, zegt De Deyn.

SP.A-parlementslid Meryame Kitir gaf dat ook toe: “Hoe kunnen wij aan de arbeiders en bedienden uitleggen dat er moet worden gematigd, terwijl de bonussen de pan uitswingen?”

De PS liet zich niet vermurwen door de argumenten van het ABVV. “Omdat de PS zich houdt aan afspraken binnen de regering”, zo zei PS-parlementslid Yvan Mayeur. De PS stemde ook tegen de amendementen van Groen! en SP.A om het IPA-wetsvoorstel te verbeteren.

“Ik vind het bijzonder bizar dat rond zaken als het minimumloon en de afschaffing van de carenzdag de PS niet de openheid heeft die men van een sociaal-democratische partij ter zake zou verwachten”, sneerde Kristof Calvo van Groen!.

N-VA: ‘nog te weinig loonmatiging’

N-VA vond dan weer dat het allemaal niet ver genoeg gaat. Zuhal Demir van N-VA vindt de IPA-wet een gemiste kans. “Europa vraagt ons in te zetten op loonmatiging, indexeringsclausules, een
vermindering van vroeg uittreden en meer flexicurity”, aldus Demir.

N-VA vindt het ook niet kunnen dat er geen studie komt over de loonindexering en dat de brugpensioenregelingen voor zware beroepen (bouw en nachtwerk) werden verlengd. De partij diende 8 amendementen in om het oorspronkelijke ontwerpakkoord te herstellen.

“Dat bewijst eens te meer wat voor een partij N-VA eigenlijk is. In elk debat wordt duidelijk hoe rechts de N-VA is. De tussenkomsten van Zuhal Demir spreken boekdelen. We hadden dus wel degelijk gelijk toen we vorig jaar op ons congres opriepen tot progressieve frontvorming tegen N-VA”, zegt Erwin De Deyn.

Na de stemming in de Kamer is het nu definitief aan de sectoren om te onderhandelen. “In sectoren die het goed doen of waar hoge bonussen worden uitbetaald gaan wij zeker proberen meer te krijgen dan 0,3 procent”, zegt BBTK-voorzitter Erwin De Deyn.

De torenhoge bonussen zetten duidelijk kwaad bloed bij de werknemers. De Deyn: “Men doet gewoon verder alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Alsof er nooit een crisis is geweest en alsof de overheid de bank niet heeft moeten redden met overheidsgeld. Ik heb geen probleem met winst als die wordt gebruikt om te investeren in werkgelegenheid en duurzame groei, maar wel als die enkel dient om dividenden en bonussen uit te keren. Welvaart moet op een correcte manier verdeeld worden.”

take down
the paywall
steun ons nu!