‘Energie moet voor  iedereen betaalbaar zijn’
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, ACW, Energie - Patrick Develtere

‘Energie moet voor iedereen betaalbaar zijn’

De verhoging van de elektriciteitsprijs roept dezer dagen veel verontwaardiging op. Wie dankzij zijn zonnepanelen zelf energie produceert, krijgt daarvoor een vergoeding in de vorm van groenestroomcertificaten. Maar het zijn vooral enkele grote bedrijven die van die regeling profiteren. Dat alle gewone energieverbruikers daarvoor moeten meebetalen, is niet sociaal en niet rechtvaardig.

donderdag 7 april 2011 17:59
Spread the love

Wie met zonnepanelen zelf elektriciteit produceert, krijgt daarvoor een vergoeding (groenestroomcertificaten) van de netbeheerder. Maar die rekent de kostprijs daarvan door aan alle verbruikers, ook die zonder zonnepanelen.

Je kan de mensen die zonnepanelen hebben gekocht niets verwijten:
Zij hebben gewoon gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de regering biedt. Zij willen alleen maar hun steentje bijdragen aan een beter milieu. Ook de overheid wil in de eerste plaats de nieuwe, milieuvriendelijke technieken voor duurzame energie ondersteunen. Zij is verplicht om tegen 2020 13 % hernieuwbare energie te realiseren. Maar vooral omdat enkele bedrijven er veel winst mee opstrijken, loopt de elektriciteitsfactuur sterk op. In 2010 rekenden de netbeheerders 150 miljoen euro aan vergoedingen (groenestroomcertificaten) door in hun tarieven.

Een aanzienlijk deel (40 %) van de groenestroomcertificaten gaat naar bedrijven met een groot aantal zonnepanelen. Maar veel bedrijven betalen sowieso een lagere prijs voor hun grote energieverbruik.
Daardoor dragen zij in verhouding slechts met 17 % bij aan de kostprijs van de certificaten. De gewone particulieren draaien op voor de rest van de prijs en betalen dus mee voor de zonnepanelen van grote bedrijven.

Wij willen de zonnepanelen niet terugdringen, maar we willen wel dat ze correct vergoed en niet overdreven gesubsidieerd worden. We moeten dringend een debat voeren over wie moet opdraaien voor welk deel van de factuur. Wat moeten overheid, netbeheerder, leverancier, bedrijven en de verbruiker betalen? Iedereen is het er over eens dat dat nu niet eerlijk en rechtmatig verdeeld is.
We moeten het hele energiebeleid bekijken. Dus ook de nucleaire winsten die Electrabel opstrijkt met kernenergie. Die lopen op tot 2 miljard euro per jaar, dankzij de afgeschreven kerncentrales. Dat komt neer op 153 euro per jaar, per gezin. Die winsten moeten gerecupereerd worden en naar een sociaal, milieuvriendelijk energiebeleid gaan.

De prijzen van olie, gas en andere energiebronnen blijven onvermijdelijk stijgen op de wereldmarkt. Daarom moeten we die energie nog veel efficiënter gaan gebruiken en besparen. Zo kunnen we ook minder afhankelijk worden van andere landen voor onze energie. Het is net daarom dat Duitsland massaal investeert in isolatie van huizen, in windmolens en andere hernieuwbare energiebronnen, in plaats van af te hangen van aardgas uit Rusland. We kunnen dus niet anders dan verder investeren in rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie.

We verwachten van de overheid dat ze haar sociaal energiebeleid gaat opvoeren. Het aantal mensen dat zijn energiefactuur niet kan betalen stijgt sterk. De overheid moet gezinnen meer steunen om in onder andere dakisolatie en isolerende beglazing te investeren, te beginnen bij de mensen met een lager of middeninkomen. Die groep heeft dat het meeste nodig. En er moet een oplossing gevonden worden voor mensen die hun energiefactuur niet kunnen betalen maar toch geen recht hebben op het sociaal maximumtarief. Want energie is een basisrecht en moet voor iedereen betaalbaar zijn.

Patrick Develtere, algemeen ACW-voorzitter

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!