Verslag, Nieuws, Economie, België, Belgacom -

De crisis treft niet iedereen bij Belgacom

Op basis van het jaarverslag van 2010 berichtten verschillende media dat de verloning voor alle leden samen van het directiecomité van Belgacom met 36 procent is gestegen. De christelijke vakbond ACV-Transcom overweegt acties.

maandag 4 april 2011 17:55
Spread the love

ACV-Transcom stelt immers vast dat de directie van het bedrijf niet dezelfde regels volgt als deze die ze oplegt aan haar werknemers.
“Sinds het begin van de financiële crisis worden we gewaarschuwd voor een moeilijke economische periode. De werknemers worden geconfronteerd met steeds meer verplichtingen, en bovenop met beperkingen in de evolutie van hun salaris. De meest recente collectieve arbeidsovereenkomst (2011-2012) binnen Belgacom resulteerde niet in een verbetering van het salaris voor het personeel.”

Het zit de vakbond hoog dat Belgacom enerzijds zijn directieleden en aandeelhouders beloond voor de “schitterende winsten” maar anderzijds de werknemers in de kou blijven staan en zelfs te maken hebben met een “verslechtering van de werkomstandigheden.”

De vakbond verwierp de jongste CAO en dreigt nu met acties.
“De verplichtingen in de cao zijn immers totaal onaanvaardbaar voor de werknemers bij de kabeldivisie, in de callcenters, de verkoopspunten,… Flexibiliteit, productiviteit, mobiliteit, crisisplannen, outsourcing, … dragen alle bij tot de verslechtering van de werkomstandigheden.”
“We zullen dan ook gepaste acties ondernemen om hun belangen te vrijwaren.” aldus Ben Coreman van ACV-Transcom.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!