Giftig afval aangespoeld in Puntland tijdens de Aziatische tsunami in december 2004.
Nieuws, Afrika, Milieu, Somalië, Kernafval, Chemisch afval, Giftig afval -

Somalië: radioactief afval bedreigt de kust

De algemeen directeur van het Somalische ministerie voor Luchtvaart en Transport verhoogde vrijdag 25 maart de alarmfase voor giftig afval langs de Somalische kust. Volgens Mohammed Osman Ali "Dhagahtuur" zijn de kustwateren van Somalië vervuild door giftig afval, gedumpt door Westerse chemische bedrijven en rederijen. En dat afval betekent ernstige risico's voor gezondheid en milieu.

zondag 3 april 2011 21:51
Spread the love

Mohammed Osman Ali is voormalig gouverneur van de hoofdstedelijke regio Banaadir en ex-burgemeester van de havenstad Mogadishu, die ook de hoofdstad is van de door de internationale gemeenschap officieel erkende Federale Overgangsregering van de Somalische Republiek.

Tijdens een bezoek aan een veldonderzoek aan de Somalische kust verklaarde Mohammed Osman Ali er getuige te zijn van het onnoemelijke effect dat de vervuiling heeft op het zeeleven en de vissersgemeenschap.

Hij zei dat het giftige afval, waaronder hoogradioactief kernafval, de kwetsbare mariene ecosystemen en het levensonderhoud van honderdduizenden Somaliërs vernietigt. Verschillende inwoners van Mogadishu’s kustgebieden melden dat er dagelijks honderden dode vissen aanspoelen. 

Mercantiel misbruik van oorlogssituatie

Tijdens het hoogtepunt van de burgeroorlog in Somalië tekenden het Zwitserse bedrijf Achair Partners en het Italiaanse Progresso een geheime overeenkomst met de overgangsregering van krijgsheer Ali Mahdi Mohammed. De bedrijven maakten misbruik van de chaotische situatie in het land en Ali Mahdi’s nood aan wapens en geld om zijn concurrent generaal Farah Aideed te bestrijden.

De bedrijven begonnen met het dumpen van duizenden tonnen chemisch afval voor de kust van Somalië. Een deel van dit afval dreef zelfs af naar het vasteland waar het begraven werd in ondiepe putten. De hoofdschuldigen zouden Italiaanse bedrijven zijn, gecontroleerd door de maffia, die zich er ontdoen van Europa’s extreem gevaarlijk afval.

De inwoners denken dat er ook Duitse en Deense rederijen betrokken zijn bij deze afvalhandel. Sommigen van hen zouden contracten hebben afgesloten om duizenden tonnen giftig afval, waaronder zestigduizend tonnen zeer giftig hexachloorbenzeen (HCB), te transporteren vanuit Australië.

Volgens de inwoners wordt het afval, in plaats van het naar Europa te vervoeren voor verbranding, soms gedumpt voor de Somalische kust om tijd en kosten uit te sparen en om de sterke tegenstand door Europese actiegroepen te ontwijken.

Zo weigerde Deens, Noors en Zweeds havenpersoneel in 2010 een schip uit Sidney met drieduizend vaten HCB te lossen. Één gram HCB zou voldoende zijn om meer dan drie miljard liter water te besmetten.

Van strijd tegen vervuiling naar piraterij

De Verenigde Naties verklaarden in het verleden reeds over betrouwbare informatie te beschikken waaruit blijkt dat Europese en Aziatische bedrijven de voorbije twintig jaar radioactief uraniumafval, lood en zware metalen zoals cadmium en kwik voor de Somalische kust gedumpt hebben. Deze praktijken veroorzaakten grote woede bij vele Somalische vissersgemeenschappen die de oceaanreuzen voor het transport te lijf gingen met hun vissersboten en handwapens.

Vele vissers kaapten schepen en eisten losgeld om de kustlijn te kunnen reinigen, wat uiteindelijk leidde tot het huidige probleem van piraterij. Ze benadrukken dat er niemand anders was om de regio te beschermen en dat ze dus de zaak in eigen handen moesten nemen. De vissers beschuldigen de meer dan duizend man sterke Westerse zeemacht voor de kust van Somalië van pesterijen en intimidaties. Ze beweren dat die hen vaak op zee overvallen of hun visnetten onklaar maken.

Zij zijn niet de enige groep die klaagt over de buitenlandse zeemacht en zijn ongepast gedrag. Ook Somalische herdersgemeenschappen verklaarden dat ze vaak Westerse helikopters aan land zagen komen om te jagen en het Somalische bestand van in het wild levende dieren te plunderen.

De vervuilers zijn gewaarschuwd

Mohammed Osman Ali verklaarde de pers in Mogadishu dat de overheid de nodige stappen zal nemen tegen privébedrijven die de Somalische kust vervuilen en de Verenigde Naties zal verzoeken om bijstand bij het opkuisen van de vervuiling. Hij waarschuwde deze bedrijven niet verder Somalische wateren te vervuilen, eraan toevoegend dat ze niet meer getolereerd worden en riskeren te worden vervolgd.

Dit is de eerste maal dat er een dergelijke casestudy werd uitgevoerd sinds de val van het centraal bestuur in 1991. De regio is te gevaarlijk geworden voor internationale milieubewegingen en andere betrokken organisaties om de toestand ter plaatse grondig te onderzoeken. De meeste mensen geloven dat de echte, onberekenbare schade onder de oppervlakte zit en dat er deskundige duikers en gespecialiseerde apparatuur nodig zijn om ze in kaart te brengen.

Bron: Somaliland Press

* * *

Fragment uit After the Tsunami. Rapid Environmental Assessment (UNEP, 2005, p. 134):

“Starting from the early 1980s and continuing into the civil war, the hazardous waste dumped along Somalia’s coast comprised uranium radioactive waste, lead, cadmium, mercury, industrial, hospital, chemical, leather treatment and other toxic waste. Most of the waste was simply dumped on the beaches in containers and disposable leaking barrels which ranged from small to big tanks without regard to the health of the local population and any environmentally devastating impacts.

The issue of dumping in Somalia is contentious as it raises both legal and moral questions. First, there is a violation of international treaties in the export of hazardous waste to Somalia. Second, it is ethically questionable to negotiate a hazardous waste disposal contract with a country in the midst of a protracted civil war and with a factionalized government that could not sustain a functional legal and proper waste management system.

The impact of the tsunami stirred up hazardous waste deposits on the beaches around North Hobyo (South Mudug) and Warsheik (North of Benadir). Contamination from the waste deposits has thus caused health and environmental problems to the surrounding local fishing communities including contamination of groundwater. Many people in these towns have complained of unusual health problems as a result of the tsunami winds blowing towards inland villages. The health problems include acute respiratory infections, dry heavy coughing and mouth bleeding, abdominal haemorrhages, unusual skin chemical reactions, and sudden death after inhaling toxic materials.

It is important to underscore that since 1998, the Indian Ocean has experienced frequent cyclones and heavy tidal waves in the coastal regions of Somalia. Natural disasters are short-term catastrophes, but the contamination of the environment by radioactive waste can cause serious long-term effects on human health as well as severe impacts on groundwater, soil, agriculture and fisheries for many years. Therefore, the current situation along the Somali coastline poses a very serious environmental hazard, not only in Somalia but also in the eastern Africa sub-region.”

take down
the paywall
steun ons nu!