Niet in onze naam – Jong: Frietplein Antwerpen
Antwerpen, Lokaal, Antwerpen, Frietrevolutie -

Niet in onze naam – Jong: Frietplein Antwerpen

ANTWERPEN - Op 29 maart organiseerde 'Niet in onze naam - Jong' het Frietplein-evenement op de Antwerpse Groenplaats. Ongeveer 250 jongeren daagden op.

woensdag 30 maart 2011 15:40
Spread the love

Het platform ‘Niet in onze naam – jong’ verzet zich tegen de splitsing van België. De splitsing van bevoegdheden zal niks goeds bijdragen aan de situatie van de jeugd, een groep die erg afhankelijk is van rechten en sociale verworvenheden. Opkomen voor de eenheid van België betekent dan ook opkomen voor de solidariteit in ons land.

Speech Joke Van Leeuwen

Op 29 maart breken we een nieuw wereldrecord: we zitten dan reeds 289 dagen zonder regering. Het mag dan wel een symbolische datum zijn, de uitdagingen zijn zeer reëel.

Sinds januari kent ons land verschillende grote bewegingen. Studentenvertegenwoordigers en jongerenorganisaties bleven oproepen tot mobilisatie in het kader van de huidige politieke crisis.

Want veel jongeren zijn het beu. Ze komen daarom op om duidelijk te maken dat deze situatie lang genoeg geduurd heeft.

Toespraak door Saskia De Coster

Deze jongeren willen ingaan tegen de logica die de ene gemeenschap tegen de andere opzet. Deze nefaste ideeën, die het land in alle betekenissen van het woord verdelen, hebben nog niet gewonnen.

‘Niet in onze naam – Jong’ ondersteunt de eisen van het platform ‘Niet in onze naam’: een federale kieskring, een federale sociale zekerheid, Brussel als laboratorium van multiculturaliteit. Tevens schuift het platform ‘Niet in onze naam – Jong’ de volgende eisen naar voren:

  • een nationale sociale zekerheid;

De sociale zekerheid garandeert de interpersoonlijke solidariteit in België: ze moet nationaal blijven om de belangen van eenieder in gelijke mate te dienen.

  • Openbare financiering van het onderwijs voor een bedrag dat overeenkomt met 7 procent van het BNP, om op te kunnen tornen tegen alle uitdagingen waarvoor het Belgisch onderwijs vandaag staat.

Er werd symbolisch een menselijk cijfer één gevormd, die duidelijk moet maken dat België niet gesplitst moet worden, maar één moet blijven.

DJ Bootsie Butsenzeller zorgde voor een prachtige DJ-act.

  • Verplichting van het aanleren van Frans en Nederlands in het onderwijs: er is nood aan een lager, middelbaar en hoger onderwijs dat garandeert dat de twee belangrijkste talen van ons land onderwezen worden.
  • Een federale kieskring:

Om opnieuw bruggen te bouwen en opdat de politieke partijen tegenover de hele bevolking verantwoording zouden afleggen, is het noodzakelijk dat elke Belg voor eender welke partij kan stemmen. Op die manier wordt meteen komaf gemaakt met het discours dat alle fouten op de andere taalgemeenschap afschuift.

  • Brussel als multicultureel laboratorium:

De maatschappij van morgen zal multicultureel zijn, Brussel is er een voorbeeld van. Op zichzelf terugplooien, is geen oplossing.

take down
the paywall
steun ons nu!