Nieuws, Samenleving, België, Sociaal forum Kempen, Sociaal forum - Laura Schoofs

Sociaal Forum Kempen van start gegaan

In de Kempen is, in navolging van Limburg, een Sociaal Forum Kempen opgericht. Het is een concept dat goed tien jaar geleden ontstond in Porto Alegre, en zich heeft verspreid naar diverse continenten, landen en regio's.

zondag 27 maart 2011 14:34
Spread the love

De opstart van een Sociaal Forum Kempen, vanuit het departement sociaal werk van de KHK (katholieke hogeschool Kempen) was voor de aanwezigen een moment dat veel nieuwsgierigheid en ook een bepaalde opwinding teweeg bracht.
Veel van de geïnteresseerde aanwezigen hadden zich op voorhand al aangesloten op het facebook-profiel van het SFK, waar Bieke Dierckx en Wim Wouters de leden betrokken bij hun plan.

Het voorlopige concept en de achterliggende visie werden vooraf meegedeeld en zodoende trok een groot aantal belangstellenden – 63 aanwezigen – naar de opstart.

Op 14 maart werden we dan rondgeleid in het grote, algemene plan van het Sociaal Forum binnen de Kempen. Wat het forum wil bereiken, is een gezamenlijke visie over sociale ongelijkheid in de Kempen en hierbij een duidelijk maatschappelijk standpunt innemen. Dit willen ze graag tot stand zien komen door een kritische blik te werpen op de actualiteit, debatvoering te stimuleren en druk uit te oefenen op het beleid. 

De groep van aanwezigen bestond uit mensen die kwamen vanuit persoonlijke interesse of vanuit de visie van hun werk of vereniging. Ook studenten, docenten en oud-leerlingen van de afdeling sociaal werk waren present. Deze groep van enthousiastelingen kreeg de tijd om hun band met het sociaal forum en hun mening hierover te uiten en zo konden anderen die zich ook verbonden voelden met hetzelfde idee, zich groeperen.

Zo ontstonden langzaamaan groepjes van mensen die zich achter eenzelfde idee schaarden en er zich voor wilden engageren. Uiteindelijk zijn er zes werkgroepen ontstaan rond verschillende thema’s: huisvesting, vrijwilligerswerk, digitaal netwerk, uitwisseling van expertise, verdediging van de sociale zekerheid en  jongeren en onderwijs. 

Nu is het de bedoeling dat vanuit de werkgroepen er initiatieven en ideeën komen zodat er effectief gewerkt kan worden aan de aandachtspunten. Er zullen vergaderingen met een stuurgroep opgericht worden waarin het gebeuren structureel gevolgd en bijgestuurd kan worden.

De grote belangstelling en de genomen engagemenen maken van het Sociaal Forum Kempen een feit.

take down
the paywall
steun ons nu!