Ecuadoraanse president dreigt met veto tegen opvolger bisschop
Nieuws, Wereld, Samenleving, Katholieke kerk, Ecuador -

Ecuadoraanse president dreigt met veto tegen opvolger bisschop

De Ecuadoraanse president Rafael Correa heeft zich gemengd in een zwaar conflict binnen de katholieke gemeenschap in zijn land. In de provincie Sucumbíos, in het Amazonegebied, verzet een groot deel van de katholieken zich tegen de aanstelling van een ultraconservatief priester als plaatselijk leider. Sociale organisaties steunen het verzet, en nu dus ook de president.

zondag 27 maart 2011 11:38
Spread the love

De Isamis-raad, een soort parlement van de katholieke gemeenschap in de provincie Sucumbíos, besliste in januari met 80 procent van de stemmen het ontslag van Rafael Ibarguren Schindler te vragen. Het Vaticaan had Ibarguren Schindler in oktober aangesteld als nieuwe bestuurder van het apostolisch vicariaat (bisdom in wording) Sucumbíos.

Sindsdien vinden betogingen voor en tegen Ibarguren Schindler plaats in Sucumbíos. De Isamis-leden begonnen op 20 maart een hongerstaking om het vertrek te eisen van de administrator. Isamis wordt gevormd door 120 afgevaardigden van de basiskerkgemeenschappen, pastorale diensten, missieposten, diocesane clerus en sociale organisaties in de provincie.

Herauten van het Evangelie

Rafael Ibarguren Schindler, geboren in 1952 in Argentinië en pas in 2005 tot priester gewijd, is een van de leiders van de Herauten van het Evangelie, een vereniging van vooral jonge conservatieve katholieken die in meer dan vijftig landen actief is.
In Sucumbíos volgde Ibarguren Schindler bisschop Gonzalo López Marañón op. Die moest na meer dan veertig jaar dienst met pensioen omdat hij 75 is geworden. Het bestuur van Gonzalo López Marañón was gekenmerkt door een sterk sociale inslag.

“De maanden sinds de wissel hebben aangetoond dat de Herauten van het Evangelie en de nieuwe administrator een einde willen maken aan het hele pastorale proces dat zich hier de voorbije veertig jaar heeft ontwikkeld”, zegt Maritza López, secretaris van Isamis, een vereniging die door de voormalige bisschop is opgericht en nu niet langer erkend wordt door de nieuwe kerkelijke autoriteit.

“De stichter van de Herauten was militant en secretaris van het uiterst rechtse Traditie, Familie en Eigendom, dat ontstaan is om zich te verzetten tegen links en de eigendom te beschermen tegen de landbouwhervorming die in de jaren zestig in heel Latijns-Amerika bezig was”, zegt López.

Veto van Rafael Correa

Het verzet tegen Ibarguren Schindler is zo groot dat president Rafael Correa, die zichzelf een linkse katholiek noemt, eraan herinnerd heeft dat hij zijn veto kan stellen tegen de aanstelling van de apostolisch administrator. Hij kan dat door gebruik te maken van een clausule in het bilaterale Modus Vivendi-verdrag dat Ecuador en het Vaticaan in 1934 sloten.

“Men heeft nooit gebruik gemaakt van die mogelijkheid, ik hoop dat ze ons niet verplichten dat nu wel te doen”, zei Correa onlangs. “Als men blijft vasthouden aan dit absurde fundamentalisme om ordes naar ons Amazonegebied te sturen die de nadruk leggen op de rite, op het morele fundamentalisme, met middeleeuwse gewaden in het midden van de jungle, dan zullen we gebruik maken van dit recht dat het Modus Vivendi-verdrag ons biedt.”
Correa benadrukte dat Ecuador een lekenstaat is. Dat impliceert respect voor de religieuze vrijheid. Maar hij aanvaardt niet dat “men met één pennentrek de aanwezigheid van ongeschoeide karmelieten in Sucumbíos uitwist en het vicariaat aan de Herauten van het Evangelie uitlevert.”

Ongeschoeide karmelieten

De president deed deze uitspraak bij de huldiging van López Marañón voor zijn sociale projecten en zijn inzet voor de mensenrechten als bisschop van Sucumbíos. López Marañón behoort tot de Ongeschoeide karmelieten, een orde die al tientallen jaren actief is in het Amazonegebied.

De orde heeft enkele van de opvallendste progressieve prelaten van Ecuador geleverd, onder wie Alberto Luna Tobar en Leonidas Proaño, die zich sterk hebben ingezet voor de arme bevolking.”Hij streed tegen de oliemaatschappijen en verdedigde het leven in al zijn vormen”, zei president Correa over López Marañón.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!