Samenleving, België, De Standaard, Bevolkingsgroei, Brussel -

Brussel groeit

“Vlaamse bevolking groeit dubbel zo hard als Waalse”, zo meldt de Standaardsite op 27/03/2011. Worden er dan meer kinderen geboren, minder overlijdens opgetekend of is de migratie een goed stuk groter in Vlaanderen dan in Wallonië? Niets van dat alles. De bevolkingsgroei in beide gewesten is quasi gelijk. Dé uitschieter is Brussel.

zondag 27 maart 2011 17:57
Spread the love

Voor alle bevolkingscijfers zoals recent gepubliceerd door AD SEI (nvdr: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheid), per gemeente, arrondissement, provincie en gewest tussen 1990 en 2010, en dit voor elk jaar apart, met procentuele vergelijking tussen decennia, per vijf jaar en per jaar, zie npdata-tabel bevolking 1990-2010

Bevolkingsaangroei in Vlaanderen en Wallonië gelijk

De bevolkingsaangroei in Vlaanderen en Wallonië is over twee decennia gezien in feite gelijk: in Vlaanderen + 8,9% in Wallonië +7,9%, en Brussel? jawel, + 13,0% in 20 jaar.

Voor De Standaard groeit de bevolking evenwel dubbel zo hard in Vlaanderen, dwz +512.247 inwoners en in Wallonië 254.273 inwoners op 20 jaar. Het aantal bijkomende inwoners is dubbel zo groot in Vlaanderen als in Wallonië. Nogal wiedes, omdat Vlaanderen bijna dubbel zoveel inwoners heeft als Wallonië. De bevolkingsaangroei daarentegen is ongeveer gelijk.

Brusselse bevolkingsgroei is vooral kwestie van laatste decennium

Een opvallend gegevens is evenwel de 13,0% bevolkingsstijging in Brussel: tussen 1990 en 1999 was er een bevolkingsdaling in Brussel met -0,5%. Het Vlaamse gewest kende in dit decennium een stijging van 3,5% en Wallonië van 3,0%. De stijging in het Brussels gewest komt dus uitsluitend op het saldo van het laatste decennium: 2000-2010 een stijging met 13,6% terwijl in het Vlaams gewest + 5,2% genoteerd wordt en in Wallonië + 4,8%.

Brusselse bevolkingsgroei accelereert tot 3x deze van de andere gewesten

Als we de laatst vijf jaar in ogenschouw nemen, zien we de bevolking in Brussel stijgen met 8,2%, in het Vlaamse gewest met 3,5% en in Wallonië met + 3,0%. Het laatste jaar gebeurt de bevolkinsaangroei in Brussel aan +2%. Wallonië heeft Vlaanderen bijgebeend met elk +0,7%. Als deze aangroei gedurende de komende tien jaar aanhoudt, zal in Brussel de bevolking gestegen zijn met 20% en in Vlaanderen en Wallonië +7%.

Migratie kan bevolkingsgroei maar minimaal beïnvloeden

En wie een aanpassing in migratiebeleid voorstaat, zoals NV-A en haar rechterflank, moet zich niet te veel illusies maken. Het zal in realiteit maar een minimaal effect ressorteren, hoe hard de ideeën daarover ook zijn. Best het migratiepotentieel onderkennen en ten volle ontwikkelen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!