Samenleving, Cultuur, België, Jan Blommaert, Kif Kif, Multiculturele samenleving -

E-book: Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving

Prof. Jan Blommaert brengt met dit boek het historisch perspectief opnieuw in het debat over diversiteit. Hij staat rechtop en trots links van de kerk en commentarieert. Van alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd met als hoofdargument het falen van de multiculturele samenleving.

vrijdag 25 maart 2011 11:45
Spread the love

“Van een linkse kerk die het integratiebeleid domineert is geen sprake. Integendeel, het is de rechtse kerk die sinds twee decennia de contouren van het integratiedebat bepaalt.”

Van alle kanten wordt de teleurgang van de zogenaamde ‘linkse kerk’ aangekondigd. Het hoofdargument dat daarbij gebruikt wordt, is het feit dat de multiculturele samenleving heeft gefaald.

Hevig wordt met de vinger naar links gewezen. Elk standpunt dat vanuit die kant het licht ziet, wordt bij voorbaat als wereldvreemd of een ‘vorm van politiek correct denken’ bestempeld.

Blommaert haalt in dit boek het bestaan van ‘de linkse kerk’ onderuit en toont aan dat de creatie ervan door de rechtse kerk niet zonder reden heeft plaatsgevonden. De bewuste polarisering geeft de rechtse kerk een duidelijke tegenhanger waarop alle pijlen gericht kunnen worden en waar, bij gebrek aan beargumenteerde verwerping, tot een snelle diskwalificatie van het andere kamp kan worden overgegaan.

Er is geen linkse Bijbel, niet één bron voor linkse standpunten. Er zijn wel principes met bepaalde gevolgen, waarvan dit boek aantoont dat wie zich inzet voor de vrijheid, de gelijkheid en de emancipatie van de mensen eenzelfde doel zou moeten nastreven.

Jan Blommaert is hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg, en directeur van Babylon, Center for the Study of the Multicultural Society aan dezelfde universiteit.

Hij schreef samen met prof. dr. Jef Verschueren onder andere: Het Belgisch Migrantendebat, Antiracisme, Van blok tot Bouwsteen en Debating Diversity. Daarnaast is hij de auteur van verschillende boeken zoals: Discourse, Ik stel vast, De crisis van de democratie en zijn laatste pennevrucht: The Sociolinguistics of Globalization.

Kif Kif biedt ook dit tweede e-book aan in verschillende formaten. Wenst u het boek te lezen op I-books of een andere e-reader, dan kan u het epub -bestand downloaden. Dit bestand kan je ook op je pc lezen, als je Adobe Digital Editions (gratis) downloadt. Ben je ‘old-school’ en lees je liever op papier, dan kan je de pdf-versie downloaden en afdrukken als een boekje.

[E-book] Jan Blommaert, Links van de Kerk. De linkerzijde en de multiculturele samenleving.

take down
the paywall
steun ons nu!