Nieuws, Roma, Amnesty International, Slovenia, DZMP, Luksuz Produkcija, Don't be a Stranger -

Like smoke, the story of Gregor Brajdi?

Like smoke, the story of Gregor Brajdi?
vrijdag 18 maart 2011 17:23

Amnesty International lanceerde deze week een nieuw rapport over de erbarmelijke leefomstandigheden van Roma in Slovenië. Roma hebben er amper toegang tot degelijke huisvesting, water, elektriciteit en sanitair.

Het rapport beschrijft hoe sommige Roma-gezinnen minder water hebben dan de minimumstandaard die gehanteerd wordt in humanitaire noodsituaties. Velen leven in gammele, overbevolkte hutjes in geïsoleerde kampen, ver weg van gezondheidszorg, onderwijs, werk en winkels.

Slovenië is een sterk ontwikkeld land. Haar BBP per inwoner ligt ver boven het gemiddelde van de Europese Unie. Praktisch alle inwoners hebben toegang tot water, maar veel Roma moeten elke dag knokken voor een klein beetje water om te drinken, koken en zichzelf te
wassen.

Het gemiddelde waterverbruik per persoon per dag ligt in de Sloveense steden tussen 150 liter en 300 liter. In het zuidoosten van het land hebben 20 tot 30 procent van de Roma volgens een onderzoek van vorig jaar echter geen toegang tot water. Sommige Roma-gezinnen hebben slechts tussen de 10 à 20 liter per dag per gezinslid om te drinken, wassen en koken. Het water moet vaak ver van huis worden gehaald en komt soms uit vervuilde beken.

In deze film getuigt Gregor Brajdi? over de problemen die hij en zijn familie in Slovenië ondervinden door de permanente discriminatie.

De video is gemaakt in het kader van de “Don’t be a Stranger” documentary film workshop in Krško, Slovenië. Deze workshop werd georganiseerd door DZMP en begeleid door Želimir Žilnik.

take down
the paywall
steun ons nu!