Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Hoofddoekenverbod, Discriminatie, Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Ontslag, Hema - FMV

De Hema en de hoofddoek

De Federatie van Marokkaanse verenigingen (FMV) is verontwaardigd over de beslissing van het Nederlandse bedrijf Hema om in een van zijn Belgische vestigingen een werkneemster te ontslaan vanwege van het dragen van een hoofddoek.

woensdag 16 maart 2011 12:30
Spread the love

De beslissing is bijzonder zwak geargumenteerd. De winkelketen Hema schikt zich naar eigen zeggen naar ‘de cultuur en gewoonten’ van België. In ieder geval schikt het zich niet naar de ‘cultuur en de gewoonten’ van een steeds groter wordend deel van de Belgische bevolking.

De Hema en andere bedrijven, die menen dit bedrijf als voorbeeld te moeten nemen, zullen op termijn de boot missen. Economisch gezien getuigt deze beslissing van een kortzichtige kortetermijnvisie.

FMV is benieuwd naar hoeveel klachten het gaat? Zijn het anonieme klachten? Waarom kiest de Hema om het slachtoffer aan te pakken en niet de bange blanke klanten die volgens de Hema de Belgische bevolking zouden moeten vertegenwoordigen? Sinds wanneer kunnen dubieuze klachten aanleiding geven tot het voeren van een discriminerend personeelsbeleid?

FMV roept daarom alle klanten van de Hema (vrouwen uit de migratie met en zonder hoofddoek, Vlamingen van om het even welke herkomst) op om alle vestigingen van Hema in België te boycotten tot op het moment dat het ontslag wordt opgeheven.

FMV roept alle breeddenkende Vlamingen op via de website van de Hema en socialemediasites hun visie op een andere samenleving te geven dan die van heren zoals Wilders en Dewinter.

Op die manier kunnen ze aan het Nederlandse bedrijf en aan Belgische bedrijven die een gelijkaardig personeelsbeleid voeren of van plan zijn te voeren duidelijk maken dat ze een verkeerde perceptie hebben over de Belgische cultuur en gewoonten.

Zoals de Hema zich meent te moeten conformeren aan een zogenaamde “cultuur waarbij mensen in een bepaald land aanstoot nemen aan uiterlijkheden” neemt FMV aanstoot aan een bedrijf dat zich meent hieraan te moeten conformeren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!