Kerncentrale van Doel aan de Schelde

 

Nieuws, Wereld, Milieu -

Klimaatverandering nieuwe bedreiging voor kerncentrales

Nucleaire installaties zijn gebouwd volgens een aantal strenge veiligheidsnormen en worden strikt gecontroleerd. Toch wijzen tegenstanders van de technologie op de blijvende risico’s uit onverwachte hoek, waaronder de klimaatverandering.

dinsdag 15 maart 2011 19:15
Spread the love

Volgens voorstanders van nucleaire energie kunnen kerncentrales een sleutelrol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat ze voor betrouwbare stroomvoorziening zorgen zonder grote uitstoot van broeikasgassen. Maar tegenstanders wijzen erop dat die klimaatverandering wel eens een nieuwe bedreiging zou kunnen vormen voor de centrales, omdat de keuze van nieuwe locaties een moeilijke oefening blijkt.

Stijgende zeespiegel

Omdat de centrales sterk afhankelijk zijn van water voor afkoeling, zijn ze vaak aan de kust gesitueerd. En dat maakt ze per definitie kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel. Het klimaatpanel van de VN schat die stijging voor deze eeuw tussen 18 en 59 centimeter, mogelijk meer als de ijskappen in Groenland en Antarctica beginnen te smelten.

Voor enkele centrales, zoals de Madras-kerncentrale in India, wordt dat risico op korte termijn al reëel. “Een stijging van de zeespiegel met 1 meter zal ongeveer 1091 vierkante kilometer van het kustgebied in Tamil Nadu permanent onder water zetten, maar het totale risicogebied is bijna zes keer zo groot”, waarschuwde een studie van het Indiase Instituut voor Technologie vorig jaar nog. De reactoren liggen weliswaar vijf tot tien meter boven de zeespiegel, maar ze liggen erg dicht bij de kustlijn en zijn gevoelig voor kusterosie, besluit de studie.

Extreem weer

Extreme weersomstandigheden zoals orkanen vormen een andere bedreiging voor centrales dicht bij zee. In 1992 veroorzaakte de orkaan Andrew bijvoorbeeld grote schade aan de watertanks en schoorstenen van de kerncentrale van Turkey Point in Florida.

Een alternatief bestaat erin om nieuwe centrales meer landinwaarts langs grote rivieren te positioneren, maar dat levert weer nieuwe risico’s op. Centrales aan de oevers van grote rivieren zijn immers kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden, zoals overvloedige neerslag of hittegolven. Extreme neerslag in een rivierbekken kan voor overstroming zorgen, terwijl hittegolven de temperatuur van het koelwater beïnvloeden.

Als het koelwater dat de centrale binnenstroomt aanzienlijk warmer is, kan de temperatuur tijdens het koelproces zo warm zijn dat het een gevaar voor het milieu vormt. De Franse overheid legt bijvoorbeeld een limiet op van 24 graden Celsius voor geloosd koelwater. Als de temperatuur hoger wordt tijdens een hittegolf, moet de reactor stilgelegd worden of op een lager pitje draaien. Tijdens hittegolf van 2003 werden uiteindelijk zeventien reactoren stilgelegd.

– – – – – – – –
Auteur: Joren Gettemans

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!