Laura, Karin Lievens
Wereld, België, Karin Lievens, El Salvador -

Hasta siempre compañera Laura (Karin Lievens)

Karin, Levendig herinner ik me nog je inzet voor het Bevrijdingspersagentschap. In de jaren 70 was dat de enige bron in België over de al te vaak doodgezwegen bevrijdingsstrijd in Angola, Zimbabwe en andere landen van de Derde Wereld.

maandag 14 maart 2011 10:46
Spread the love

Dankzij jouw contacten als progressieve journaliste legde jij in 1981 al de eerste contacten met mensen van het FMLN in Europa. En samen met Michaël maakten jullie toen de radicale keuze om consequent niet alleen te schrijven over de guerrilla in El Salvador, maar actief te gaan samenwerken. Michaël als dokter en jij met al je ervaring als journaliste.

Enthousiast hoorde ik vele van mijn vrienden vertellen over wat zij geleerd hadden uit je boek De vijfde etage van de vreugde drie jaar bij de guerrilla in El Salvador. Dat schreef je in 1985, toen je enkele maanden hier in België was voor een heel actieve solidariteitscampagne.

Nooit vergeet ik de emotionele herdenkingen voor Michaël, in 1987, die we samen bijwoonden, nadat hij op 8 februari omkwam bij een mortieraanval op zijn medische post In El Salvador. 
Het nauwst hebben we samengewerkt om in 1988 Michaël – en vooral de schriftjes van zijn dagboek – terug te brengen naar België. Uit die schriftjes met slecht leesbaar handschrift heb jij alle stukjes samengebracht die dan uitgegeven zijn als Dagboek uit El Salvador. Daardoor is mijn broer blijven leven en kan dat boek nu nog jongeren inspireren.

Na de vredesakkoorden heb je eerst geprobeerd in El Salvador een linkse krant mee op poten te zetten. Die exemplaren van Primera Linea heb ik hier nog liggen.

Toen je halfweg de jaren 90 terug naar België kwam, bleef je trouw aan je ideaal van progressieve journalistiek. Je werkte mee aan Raak – het blad van KWB. Je werkte mee aan de verhalenbundel van KWB,  Bewogen Levens. Je bijdrage over je werk als journalist bij het FMLN verscheen in het boek Medialeugens.

Zelfs toen je ziekte je het zo moeilijk maakte, bleef je actief. Ik herinner mij nog hoe ik met een paar Cubaanse vakbondsverantwoordelijken bij jou thuis kwam, zodat je hun verhaal kon noteren en ook in Raak kon publiceren. In 2007 in Gent, op de herdenking 20 jaar na het overlijden van Michaël, was je er ook nog bij, ondanks je toen al slepende ziekte.

Jammer genoeg kon je er niet meer bij zijn toen een tiental dagen geleden in Gent een kleine groep studenten geneeskunde gekeken heeft naar de VRT-uitzending “Vlaamse guerillero’s” – waar jij zo mooi getuigt over het waarom van jullie beslissing om mee te werken met de guerrilla in El Salvador, en waar je op het einde ook antwoordt op de vraag “is dat niet allemaal voor niets geweest” – “zeker niet, die strijd was juist en ook Michaël, die er het leven bij liet, heeft een zeer zinvol leven gehad”.

Wees er zeker van, Karin, je voorbeeld zal een steun blijven voor het engagement van vele jongeren, hier en in El Salvador.

Willem De Witte

Op zondag 17 april zal de reeds eerder geplande “Jornada Política Cultural en Homenaje a las y los Internacionalistas Caídos en la Guerra Civil Salvadoreña” in Jocoaitique Morazan (de streek in El Salvador waar Karin het langst actief was in El Salvador) speciaal aandacht besteden aan “Laura”, de naam waaronder je gekend was in de guerilla. Rogelio Ponseele zal over je inzet getuigen en je naam zal worden bijgezet op de herdenkingsplaat die op die dag onthuld zal worden.

Tot slot enkele van de afscheidsboodschappen van jouw Salvadoraanse kameraden

Karin Lievens…                    
a cualquier parte donde te hayas marchado, llevate este corazón navegando en la nostalgia de aquel dia que te conocimos en la profunda montaña, bañandote en el Torola.  Esta noche abrazamos tu libro “El quinto piso de la alegria”.. y soñaremos que sigues bañando en esos rios de memoria, y a veces de tristeza….

Karin …  waarheen je ook bent afgereisd, neem mijn hart, dat ronddobbert op die stroom van nostalgie, mee naar die dag dat wij je leerden kennen in de diep verscholen bergen, toen je ging zwemmen in de rivier Torola. Vannacht omhelzen wij je boek “De vijfde etage van de vreugde” … en we zullen dromen dat je nog steeds blijft zwemmen in die rivieren van herinnering, die soms rivieren van verdriet zijn …

“Santiago” Carlos Henrique Consalvez –Venezolaan – de stem van Radio Venceremos van 1981 tot 1992; nu directeur in San Salvador van het MUPI (Museo de la Palabra y del Imagen), waar de herinnering aan het verzet wordt levend gehouden

—————–

Desde este paisito un fraternal y emotivo abrazo para los amigas y familiares de Laura, de todos y todas los que aprendimos a tener dos pueblos a los que amar y un mundo por el que luchar..    Hasta siempre compañera

Vanuit mijn landje een broederlijke en emotionele omhelzing voor de vrienden en familieleden van Laura, van alle mannen en vrouwen die van jou leerden van twee volkeren te houden en voor een betere wereld te strijden

Gato (Baskenland) één van de vele Basken die meewerkten met het FMLN)

————

Para rescatar y guardar la memoria “Laura”, autora del libro EL QUINTO PISO DE LA ALEGRIA quien participo en el Frente Nororiental desarrollando un aporte ejemplar en las tareas de PRENSA Y PROPAGANDA y en la formación política y cultural de las bases de jefes y combatientes de la Brigada Rafael Arce Zablah, propongo añadir su nombre en la lista de los internacionalistas fallecidos despues de la guerra, y hacer el merecido reconocimiento a su aporte ejemplar en las tareas revolucionarias.

Om de herinnering in leven te houden aan Laura, auteur van het boek De vijfde etage van de vreugde, die actief was in het Noordoostelijk Front en daar een voorbeeldige bijdrage leverde in de taken van Pers en propaganda en in de taak van de politieke en culturele vorming van de leiders en de strijders van de Brigade Rafael Arce Zablah, stel ik voor om haar naam toe te voegen aan de lijst van internationalisten die overleden zijn na de oorlog; om zo de verdiende erkentelijkheid uit te drukken voor haar voorbeeldige bijdrage aan de revolutionaire taken.
 

“Genaro”  (Hector Ibarra – Mexico – heeft zich bij het FMLN aangesloten in 1982 op de zelfde dag als Karin en Michaël en is nu de  initiatiefnemer van de Herdenking van de gesneuvelde internationalisten die door zal gaan in de tweede helft van april in vier steden van El Salvador)

take down
the paywall
steun ons nu!