Nieuws, Europa, Samenleving, Politiek, Nederland, Mensen zonder papieren, Onwettig verblijf, Petitie tegen strafbaar stellen onwettig verblijf -

Nederlands kabinet wil mensen-zonder-papieren strafbaar stellen

Het Nederlandse kabinet wil onwettig verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen.

donderdag 10 maart 2011 11:55
Spread the love

De dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf, waarover de Tweede Kamer binnenkort gaat beslissen, is “een aantasting van mensenrechten”, aldus de verklaring van Doorbraak.

“Mensen die alleen al door hun verblijf in Nederland strafbaar zijn, zullen contacten met overheidsinstanties of maatschappelijke instellingen mijden. Zij zullen zich zo min mogelijk laten registreren. Illegaal verblijf gaat zich dan – nog meer – ondergronds afspelen.

Wetsvoorstel werkt misbruik door malafide bedrijven in de hand

Zo zullen migranten zonder verblijfspapieren zich minder snel tot een arts wenden, hun kinderen minder vaak naar school laten gaan, en terughoudend zijn in het aangeven van geboorten, waardoor hun kinderen vaker zonder geboorte-akte door het leven zullen gaan.

Slachtoffers of getuigen van intimidatie of geweld (op straat, op het werk, of seksueel of huiselijk geweld) zullen nog minder bereid zijn misstanden te melden bij de politie. Die zal hen immers niet beschermen, maar vervolgen.

Malafide bedrijven zullen de situatie misbruiken door onderbetaling en uitbuiting. Inschakeling van de Arbeidsinspectie levert de werkgever hoogstens een boete maar de migrant een strafblad op.”

Voorstel criminaliseert hulpverleners en vakbonden

Ook gaat de verklaring in op het probleem dat de strafbaarstelling ook anderen in de samenleving criminaliseert, zoals bijvoorbeeld steungroepen voor mensen zonder papieren en vakbonden als FNV Bondgenoten, die een campagne van huishoudelijk werkers zonder verblijfsrecht ondersteunt.

“Vakbonden die migranten helpen op te komen tegen uitbuiting of kerken die mensen naar een dokter verwijzen, komen in een sfeer van medeplichtigheid te werken, zelfs wanneer de regering de uitgesproken intentie om de hulpverlening niet strafrechtelijk aan te pakken waarmaakt door dit juridisch vast te leggen.

De verwarring die hierover ontstaat kan vanuit de huidige praktijk voorspeld worden, en zal zeker tot gevolg hebben dat aan mensen zonder verblijfsrecht noodzakelijke hulp onthouden zal worden.” Strafbaarstelling “voedt het wantrouwen ten aanzien van alle allochtonen. De relatie tussen autochtone en allochtone Nederlanders komt daarmee onder druk te staan.”

Tegenactie

De opstellers van de verklaring tonen zich oprecht bezorgd over de toenemende sociale uitsluiting van mensen zonder papieren. Wel is het jammer dat in de petitietekst ook het argument staat dat door de strafbaarstelling van illegaal verblijf “de overlevingscriminaliteit” gaat toenemen en daardoor “de veiligheid” en “de openbare orde” in gedrang komt.

Hoogstwaarschijnlijk wordt dit eigenbelang argument ingezet om twijfelaars, leden van de maatschappelijke bovenlaag en delen van de overheid over de streep te trekken. Doorbraak laat zich liever inspireren door het principe van vrije migratie en de leuze “Geen man, geen vrouw, geen mens is illegaal”.

Dzsingisz Gabor, bestuursvoorzitter van Vluchtelingenorganisaties Nederland, wil niet dat illegalen als crimineel worden behandeld. “Illegalen gaan ondergronds en dit zal desastreuze gevolgen hebben voor deze mensen”, zegt Gabor.

Ook vakbond FNV sluit zich aan bij het protest

Ook de FNV in Utrecht heeft zich aangesloten bij het Platform tegen Strafbaarstelling Illegaal Verblijf. Als illegaal verblijf strafbaar wordt, bemoeilijkt dat het werk van de vakbeweging. “Het aanpakken van uitbuiting van illegale werknemers zal lastiger worden”, legt Catelene Passchier uit.

Volgens de FNV kunnen er allerlei redenen zijn waarom mensen zonder papieren in ons land zijn. “Deze mensen zijn niet crimineel, maar hebben simpelweg hun papieren nog niet op orde”, aldus Passchier.

Petitie

De betrokken organisaties stellen in hun verklaring ook dat strafbaarstelling van een illegaal verblijf in strijd is met internationale verdragen.

In Utrecht is een verklaring gepresenteerd tegen het voornemen van het kabinet illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. De verklaring van maatschappelijk organisaties, kerken en gemeenten is al door 10.000 mensen ondertekend.

FNV (gehele federatie), L.O.G.O Gemeenten, VON, UNICEF, DCI, Stichting Inlia, Kerk in Actie, SKIN-kerken, Dokters van de Wereld, Justitia et Pax, Vereniging Vrouw en Recht, Vrouwen Tegen Uitzetting, Oikos, BlinN, HIV-vereniging, Vereniging Asiel Juristen Nederland, Pauluskerk Rotterdam, Wereldhuis Amsterdam, Vereniging Friese Gemeenten, Prof van Boven, Raad van Kerken Nederland, ondertekenden reeds de petitie.

Onderteken de petitie tegen het strafbaar stellen van onwettig verblijf

Bron: Doorbraak.eu

take down
the paywall
steun ons nu!