Het Groene Boek, nog een opvolger van Het Andere Boek
Nieuws, Cultuur, België -

Het Groene Boek, nog een opvolger van Het Andere Boek

Hebt u belangstelling voor boeken en auteurs die op zoek gaan naar hoe we morgen een samenleving maken die de planeet niet om zeep helpt én die sociaal rechtvaardig is? En naar wat tal van organisaties uit het middenveld presteren? Eind mei is er voor het eerst Het Groene Boek.

maandag 7 maart 2011 09:00
Spread the love

Het is nu officieel. Op 29 mei 2011 is er de eerste editie van ‘Het Groene Boek’, in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Dit nieuwe initiatief wil een pleiade bieden van auteurs die de omslag naar een ecologische en rechtvaardige samenleving belichten. Zowel kritische analyse, nieuwe ideeën, praktijkverhalen als literatuur komen aan bod.

Het initiatief doet deels ook denken aan de verdwenen boekenbeurs Het Andere Boek, voor het laatst georganiseerd in 2009. Het Groene Boek mikt immers uitdrukkelijk op de band tussen woord en praktijk met een beurs voor organisaties uit het middenveld.

Wat is dat, een duurzame samenleving?

Velen nemen die woorden in de mond, een duurzame samenleving, een groene economie,… Maar wat betekent het concreet en hoe gaan we er naar toe?

Weten wat de uitdagingen zijn is één zaak, de reikwijdte ervan begrijpen en de diepgaande veranderingen die noodzakelijk zijn op gang trekken, dat is nog een andere kwestie.

In de woorden van de initiatiefnemers: “Hoe kan bijvoorbeeld een samenleving verslaafd aan olie evolueren naar een koolstofarme samenleving? Wat is er nodig om alle bevolkingsgroepen drager te laten worden van deze ommezwaai? Is welvaart zonder groei mogelijk? Houdt een minder materialistisch ingestelde wereld ook minder sociale ongelijkheid in?”

Een platform, een ontmoetingsplaats

Het nieuwe boekeninitiatief presenteert zich als een platform voor verhalen en scenario’s voor de toekomst. En tegelijkertijd als een ontmoetingsplek voor iedereen die hiermee begaan is.

Want “de uitdaging van onze samenleving is het maken van de omslag van consumptiemaatschappij met groeiende ongelijkheid naar een samenleving die de ecologische grenzen respecteert en sociale rechtvaardigheid realiseert. Dit vergt een kritisch bewustzijn over wat er fout loopt, nieuwe denkbeelden over een duurzame samenleving, inspirerende boeken en films, motiverende praktijken groot en klein en vooral een open dialoog over hoe dit kan uitgroeien tot hét maatschappelijk project van de 21ste eeuw.”

Het Groene Boek maakt zich sterk op één dag een staalkaart te bieden van deze zoektocht naar een sociaalecologische samenleving. Wat zijn de inspirerende boeken?  Welke documentaires verruimen onze inzichten? Welke thema’s hebben nood aan meer dialoog? Welke concrete praktijken, groot en klein, tonen wat nu reeds mogelijk is?

Programma

Volgende sprekers zijn er alvast bij op 29 mei 2011: Dick Pels, Nederlandse socioloog die schrijft aan een nieuw boek over populisme (en eerder al De geest van Pim, Een zwak voor Nederland en Opium van het volk schreef); John Urry, professor aan de Universiteit van Lancaster (VK) en een van de invloedrijkste sociologen van het ogenblik. Hij presenteert een gloednieuw boek over klimaatwijziging & samenleving; en Michael Wadleigh, die in 1970 de legendarische documentaire over Woodstock maakte, en nu een multimedia lezing over de toekomst van de menselijke soort brengt.

Het Groene Boek werd opgestart eind 2010 door denktank Oikos, uitgeverij Epo en wereldculturencentrum Zuiderpershuis. Inhoudelijk is Het Groene Boek ondertussen uitgegroeid tot een samenwerkingsverband tussen Oikos, Epo, WCC Zuiderpershuis, ARGUS, Demos, CROSSTALKS en het Kaaitheater. Mediapartner is De Wereld Morgen.

take down
the paywall
steun ons nu!