ACV en LBC-NVK winnen proces tegen VB-militante

ACV en LBC-NVK winnen proces tegen VB-militante

Het ACV en de LBC-NVK hebben over de hele lijn gelijk gekregen in hun juridisch conflict met een militante van het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang).

maandag 7 maart 2011 16:34
Spread the love

De militante, Lieve Van den Berghe, stond bij de verkiezingen van 13 juni 2006 op de lijst met kandidaten van het VB voor het Vlaams Parlement. Hierdoor stelde ze zich openlijk vijandig op tegenover de vakbonden. Reden genoeg om haar uit te sluiten als lid, vonden het ACV en de LBC-NVK.
In een slotarrest van 28 februari 2011 gaven de rechters van het Antwerpse hof van beroep de vakbond volkomen gelijk.

Onverenigbaar

Volgens ACV en LBC-NVK zette mevrouw Van den Berghe zich op een lijn die volstrekt onverenigbaar was met haar lidmaatschap van een vakbond. Op tal van punten is het programma van het VB onverzoenbaar met de doelstellingen van de vakbond.

Lieve Van den Berghe wilde niet aanvaarden dat ze haar lidmaatschap van het ACV en de LBC-NVK was kwijtgespeeld. Met de steun van het VB sleepte ze de vakbond voor de rechter. Dat resulteerde in een lange juridische procedure.

Het Antwerpse Hof van Beroep bevestigde in een eerste arrest (26 april 2010) het beginsel dat elke vereniging, dus ook een vakbond, ‘leden mag uitsluiten wanneer die handelingen stellen of meningen verkondigen die indruisen tegen de doelstellingen of belangen van de organisatie’.

Maar de rechters vroegen wel aan het ACV en de LBC-NVK om te bewijzen dat mevrouw Van den Berghe correct was geschrapt als lid. Ze wilden weten of dit overeenkomstig de statuten van de vakbond was gebeurd.

De rechters wilden nagaan of de statuten correct waren opgesteld en of ze algemeen bekendgemaakt waren aan de leden. Ze wilden ook weten op welke punten het programma van het VB onverenigbaar is met de doelstellingen en statuten van de vakbond.

Slotarrest

In een slotarrest van 28 februari 2011 concluderen de rechters van het Antwerpse Hof van Beroep dat het ACV en de LBC-NVK op alle punten juist handelden. Een uitspraak die geen enkele twijfel meer laat bestaan.

Volgens de rechters werden de vakbondsstatuten inderdaad correct opgesteld en werden ze aan de leden meegedeeld door ze te publiceren in het maandblad. De statuten zeggen dat de vakbond leden kan uitsluiten. De procedure hiervoor werd goed nageleefd.

Nog steeds volgens het Hof van Beroep klopt het dat de standpunten van het VB tegen de vakbond gericht zijn. Wie zich kandidaat stelt voor het VB, schaart zich achter deze anti-vakbondsstandpunten. 

Het VB en mevrouw Van den Berghe wezen in het kader van het conflict op het feit dat vakbonden geen rechtspersoonlijkheid hebben. Ze verdedigden ook de stelling dat de vakbond zou discrimineren door mensen uit te sluiten op grond van hun politieke overtuiging. Ook op deze punten werd de vakbond in het gelijk gesteld.

take down
the paywall
steun ons nu!