Quota zijn broodnodig
Opinie, Nieuws, Vrouwen, Opinie, Discriminatie, Discriminatie vrouwen - Annemie Janssens (KAV)

Quota zijn broodnodig

KAV is erg verheugd met het nieuws dat de Kamercommissie Handelsrecht de invoering van quota voor minstens een derde vrouwen in de raden van bestuur van overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven gisteren goedkeurde. Het wetsvoorstel kreeg groen licht van CD&V, Groen!, sp.a, cdH, Ecolo en PS.

woensdag 2 maart 2011 18:21
Spread the love

Eindelijk

Dat quota broodnodig zijn, bewijst het kleine aandeel vrouwen in de raden van bestuur: minder dan 10 procent van de leden is vrouw. Het bestaan van het glazen plafond is al langer dan vandaag bekend. Toch slagen bedrijven er niet in om dit patroon op eigen houtje te doorbreken. Sensibilisering, codes, charters, beloftes, vrijblijvende acties leidden tot niets. Quota vormen daarom een noodzakelijke stok achter de deur. Enkel op deze manier zullen bedrijven tot concrete acties aangezet worden.

In een samenleving waar vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen en actief deelnemen aan de arbeidsmarkt, is het absurd dat topfuncties van bedrijven nog steeds hoofdzakelijk door mannen worden ingevuld. Onderzoek en praktijkvoorbeelden, zoals de Scandinavische landen, bewijzen dat een gender-evenwicht aan de top van bedrijven ook gunstig is voor het functioneren van de bedrijven zelf.

Enkel een bedrijf dat gebruik maakt van al het aanwezige menselijke kapitaal, kan met een gerust gemoed de uitdagingen van de toekomst tegemoet zien. Bovendien leiden meer vrouwen in de raden van bestuur tot meer vrouwen in de directiecomités. Het zijn immers de bestuurders die hierover beslissen.

Een ‘en-en verhaal’

Uiteraard zijn quota op zich niet voldoende. We ijveren  dan ook voor maatregelen die de deelname van alle vrouwen op alle niveaus van de arbeidsmarkt stimuleert. Een evenwichtig combinatiemodel zorgt ervoor dat mannen en vrouwen beiden volwaardige spelers op de arbeidsmarkt en in het gezinsleven worden. Zo pleiten we onder andere voor:

  • gezinsvriendelijke bedrijven;
  • voldoende kwalitatieve gesubsidieerde kinderopvang;
  • thematische verloven op maat van mama’s én papa’s.

We duimen mee  opdat de Kamer het wetsvoorstel binnen twee weken goedkeurt.  Ondanks de politieke crisis verrichten nog heel wat volksvertegenwoordigers belangrijk werk!

Annemie Janssens is Algemeen Directeur bij het  KAV

take down
the paywall
steun ons nu!