Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Stampmedia, Onderwijs, Antwerpen, Robert voorhamme, Zittenblijven -

Voorhamme wil nieuw onderwijssysteem zonder zittenblijven

Robert Voorhamme (SP.A), Antwerpse schepen van onderwijs, wil het Vlaamse onderwijssysteem hervormen. Dat zei hij op een persconferentie op dinsdag 22 februari. Ons systeem scoort slecht ten opzichte van dat van andere OESO-landen. Daarom wil Voorhamme zittenblijven vervangen door effectievere alternatieven.

woensdag 23 februari 2011 12:25
Spread the love

Met het congres ‘Samen tot aan de meet’ wil Robert Voorhamme (SP.A) het debat opentrekken over een grondige hervorming van het onderwijssysteem zonder zittenblijven en met effectievere alternatieven. 

Zittenblijven is erg ingeburgerd in het Vlaamse onderwijssysteem. “Het onderwijs moet de wereld terug inhalen. Zittenblijvers verlaten vaker het secundair onderwijs zonder diploma dan niet-zittenblijvers. Bovendien is het zowel voor de leerling als voor de maatschappij nadelig dat die leerling later op de arbeidsmarkt terechtkomt.

Door het zittenblijven te vermijden kunnen we onder meer onze economische toekomst vrijwaren en de gelijke kansen vergroten.”

Heterogene klassen

“Leerkrachten moeten lesgeven aan zo’n vijfentwintig leerlingen met enkel een bord ter beschikking”, vertelt Voorhamme. “De school moet een klas bekijken als een heterogene groep.”

“Alle kinderen zijn verschillend op vlak van leervorderingen, bij de ene gaat het sneller dan bij de andere en ze hebben verschillende leermoeilijkheden. Het streven naar homogene klassen is een verouderd concept.”

“Het ideale systeem is één op één, elke leerling heeft z’n eigen ideale aanpak. Dat is mogelijk als de nieuwe technologieën ten volle worden gebruikt. Communicatietechnologie maakt veel meer mogelijk, maar het onderwijs is één van de sectoren die het meest is achtergebleven op gebied van technologie.”

Daarnaast zijn er nog verschillende andere alternatieven, zoals per twee of in groep werken en de meet niet aan het einde van elk schooljaar, maar aan het einde van het zesde jaar leggen.

Leervorderingen

Voorhamme: “Elke school moet meten hoeveel zittenblijvers ze hebben en via welke aanpak ze het beste leervorderingen maken. In het buitenland is al bewezen dat het anders kan. We moeten uit elk kind het maximale halen.”

“Scholen en ouders moeten gemotiveerd zijn om af te stappen van het huidige systeem. We moeten bovendien alle neuzen in dezelfde richting krijgen, we hebben de medewerking van alle scholen nodig.”

“Een heel schoolteam moet met elke leerling werken, niet één leerkracht per klas. De ambitie is om uiteindelijk tot een volledig nieuwe onderwijsaanpak te komen.”

Ongekwalificeerd

Voorhamme probeert de Antwerpse onderwijswereld te stimuleren om een totaalbeleid te voeren waarbij de talenten van elke leerling meer kansen krijgen. “De symptomen van het huidige onderwijssysteem zijn hier extra zichtbaar. De schoolse vertraging is hier veel hoger dan elders in Vlaanderen en dus stromen er ook veel te veel jongeren ongekwalificeerd uit ons onderwijs.” 

Voorhamme hoopt dat de Antwerpse onderwijswereld mee kiest voor een ander onderwijs waarin zittenblijven een uitzondering vormt.

© 2011 – StampMedia – Nele Lauryssen

take down
the paywall
steun ons nu!