Samenleving, België, Stampmedia, Europa, Anne Van Lancker, Bart Staes, Bestemming Europa, Elvira Buijink, Europese Beweging, Kruispunt Migratie-Integratie vzw -

Laatstejaars leren bij op ‘Bestemming Europa’

Jongeren uit het laatste jaar van het secundair onderwijs uit heel België kwamen van vrijdag 4 tot zondag 6 februari samen op ‘Bestemming Europa’. De ‘Europese Beweging’ wil zo jongeren sensibiliseren en informeren over de Europese Unie.

woensdag 16 februari 2011 15:20
Spread the love

Het vormingsweekend vond plaats in Antwerpen omdat de stad Europese Jongerenhoofdstad van 2011 is. “Wij hebben contacten met verschillende scholen. Leerkrachten motiveren hun leerlingen om mee te doen met Bestemming Europa. Sommigen leren het kennen via internet.

Dit jaar doen er veertig leerlingen mee”, vertelt Elvira Buijink, projectassistente bij de Europese Beweging-België. “Dat de deelnemers hierna mee naar Straatsburg kunnen, is natuurlijk een extra motivatie.”

Evoluerende wereld

Vijf vriendinnen uit Roeselare nemen met plezier deel aan Bestemming Europa. “Het programma zag er leuk uit en we hebben elkaar een beetje gemotiveerd”, vertelt Isabel De Vriendt.

Fauke Deceuninck vindt Europa belangrijk in een evoluerende wereld als die van ons. “Ik denk dat het van groot belang is dat we op hoger niveau met elkaar kunnen samenwerken.” Ook Céline Coussée en Ide Vandenbroucke zijn enthousiast. “De spreker was echt interessant. Op school leren we tijdens geschiedenis ook al wat over Europa, maar dit is toch anders.” Voor de Straatsburg-reis doen ze het niet. “Daar zijn we met de school al naartoe geweest”, verklaart Soetkin Vantyghem.

Speed-dating

Zaterdagmiddag gaan de jongeren in kleine groepjes bij verschillende sprekers zitten. Norah Van Den Daele, stafmedewerkster voor Roma bij het Kruispunt Migratie-Integratie vzw, heeft zich goed voorbereid met schema’s en een presentatie op haar laptop. Ze heeft het over de taak van de Europese Commissie en over de Roma.

Anne Van Lancker is voorzitster van de Europese Beweging – België en praat over haar job als Europarlementslid voor de SP.A. “Er zetelen meer dan 700 mensen uit 27 verschillende landen in het Europees parlement, die ook nog eens uit verschillende politieke fracties komen. Europese wetten maken is dus niet gemakkelijk, maar het is wel erg boeiend.”

Daarnaast raadt ze de jongeren aan om andere landen en culturen te gaan verkennen. Ook Bart Staes is Europarlementslid, maar dan bij de Europese Groenen. Hij vertelt over het Europees Parlement en Straatsburg maar vindt het jammer dat hij slechts 20 minuten krijgt.

Peter Van Kemseke is diplomaat bij de permanente vertegenwoordiging van België bij de EU. Hij krijgt een plaatsje bij Fabian Dominguez, attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU – Vlaamse Vertegenwoordiging. Zij hebben het over de verschillende instellingen binnen de Europese Unie.

Voorbereiding

Gvantsa Gugeshashvili, Marianne Van Lommel en Tine Verhaert uit Aarschot vonden de speed-dates interessant. “Ik wil graag meer te weten komen over Europa en ik zie het ook als een voorbereiding op het hoger onderwijs. Marianne en ik willen rechten gaan studeren”, verklaart Tine. Volgens Gvantsa kunnen we niet om de EU heen. “We wonen er, dus we moeten op de hoogte zijn.” Ook Marianne denkt er zo over. “We hebben al wat gezien op school over Europa, maar dat was toch niet zo gedetailleerd.”

© 2011 – StampMedia – Nele Lauryssen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!