Verslag, Nieuws, Economie, België, IPA 2011-2012 -

ABVV: “Actie op 4 maart gaat door” en ACLVB doet mee

De socialistische vakbond ABVV kan zich niet vinden in het bemiddelingsvoorstel van de regering. Er komt dus een nationale actiedag op 4 maart. Of er die dag ook stakingen komen, zal beslist worden op het niveau van de sectoren en ondernemingen.

dinsdag 15 februari 2011 16:16
Spread the love

Het ABVV ziet wel enkele positieve punten in het bemiddelingsvoorstel van de regering, maar geeft het voorstel toch een ‘onvoldoende’. Het bemiddelingsvoorstel kwam er eind vorige week nadat twee vakbonden – ABVV en ACLVB – het interprofessioneel ontwerpakkoord hadden afgekeurd.

De socialistische vakbond legt zich niet neer bij de strakke loonnorm van 0,3 procent, ook in “sectoren die opnieuw winst maken”. Ook wat de “harmonisatie naar boven toe van de arbeiders en bediendestatuten” betreft, blijft de vakbond op zijn honger zitten. Volgens het ABVV komt de verbetering van de opzegtermijnen voor de arbeiders ten laste van de gemeenschap.

Het ABVV ziet ook groeiende ongerustheid over de communautaire impasse. “We denken meer bepaald aan de bedreiging van het federale karakter van de sociale zekerheid, wat onaanvaardbaar is voor het ABVV”, aldus het persbericht.

Er is ook ongerustheid over het Europese competitiviteitspact. “Het ABVV verzet zich dan ook categoriek tegen alle pogingen om ons indexeringssysteem onderuit te halen omdat dit de koopkracht, vooral van de meest kwetsbaren, in stand helpt houden en ook onze eigen economie draaiende houdt. Het ABVV veroordeelt ook krachtig alle plannen om de pensioenleeftijd te verhogen.”

Om al die redenen handhaaft de vakbond de nationale actiedag op 4 maart. “Die actiedag kan de vorm aannemen van een 24-urenstaking, volgens de modaliteiten die in de sectoren en de ondernemingen bepaald zullen worden.”

ACLVB doet mee

De liberale vakbond ACLVB sluit zich bij de acties aan. Zo doen ze mee aan de actie in Antwerpen en Waals-Brabant nu vrijdag en in Gent op 25 februari. ACLVB wil dat de loonnorm indicatief wordt. “Op die manier is er een grotere vrijheid van onderhandelen in de sectoren en de bedrijven”, klinkt het.

Christelijke bediendebonden

CNE en LBC-NVK, de christelijke bediendebonden die het ontwerpakkoord ook verwierpen, doen niet mee op 4 maart. Zij voeren wel actie op 28 februari. Om 11u willen ze met zoveel mogelijk militanten samenkomen op de Kunstberg in Brussel.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!