Zowel het regeringsleger als rebellenbewegingen in Tsjaad rekruteren kindsoldaten, zegt Amnesty International in een nieuw rapport
Opinie, Nieuws, Afrika, Politiek, Mensenrechten, Soedan, Vluchtelingenkampen, Amnesty International, Tsjaad, Idriss Déby, Straffeloosheid, Kindsoldaten, Amnestie, Justice and Equality Movement, JEM, Rebellenbewegingen, Rekrutering kindsoldaten, Armée Nationale Tchadienne, MINURCAT - Amnesty International Vlaanderen

Stop het gebruik van kindsoldaten in Tsjaad

Het Tsjadische regeringsleger (Armée Nationale Tchadienne, ANT) en diverse gewapende groepen rekruteren al jaren kindsoldaten. Sommige kinderen zijn niet ouder dan 13. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport dat donderdag werd voorgesteld. In het rapport getuigen meer dan 40 voormalige en huidige kindsoldaten over hun inlijving in het leger of gewapende groep.

donderdag 10 februari 2011 13:35
Spread the love

“Het is schandalig hoe duizenden kinderen gemanipuleerd worden door volwassenen en ingezet worden in bloedige gevechten”, schrijft Amnesty International in een  nieuw rapport. “De Tsjadische overheid en de Tsjadische en Soedanese gewapende groepen, die actief zijn in het oosten van Tsjaad, moeten de rekrutering van kinderen jonger dan 18 meteen stoppen en alle kindsoldaten vrijlaten.”

Vluchtelingenkampen zijn rekruteringsvijvers

In het oosten van Tsjaad leven bijna een half miljoen mensen in vluchtelingenkampen. Deze kampen blijken een ideale rekruteringsvijver te zijn voor kindsoldaten. De inwoners hebben er geen enkel toekomstperspectief. Er zijn onvoldoende scholen en weinig werkgelegenheid. Bovendien hebben velen vrienden en familie verloren in het conflict. Allemaal beweegredenen om toe te treden tot het regeringsleger of een gewapende groep.

Een voormalig kindsoldaat bij de Soedanese gewapende oppositiegroep Justice and Equality Movement (JEM) die nu in een kamp woont, vertelde aan Amnesty International: “Er is hier niks te doen; er is geen werk, geen school, geen geld en ik ben arm… Bij de JEM werd ik niet betaald, maar tijdens de gevechten konden we spullen stelen van de vijand.”

De Justice and Equality Movement (JEM), die het Soedanese regeringsleger gewapenderhand bekampt in de westelijke Soedanese regio Darfur, is in 2010 bijzonder actief geweest bij de rekrutering van kindsoldaten in de vluchtelingenkampen in het oosten van Tsjaad.

Soms worden kinderen gekleed in mooie kleren naar de kampen gestuurd om potentiële nieuwe rekruten te verleiden met sigaretten en geld. Er wordt tussen 20 en 500 Amerikaanse dollar beloofd aan geïnteresseerden.

Kinderen tussen 13 en 17 jaar oud worden vaak effectief ingezet als strijders. Er zijn echter ook nog jongere kindsoldaten die gebruikt worden als kruier of koerier. Sommigen zijn niet ouder dan 10. Volgens cijfers van de VN zouden er in 2007 tussen de 7.000 en 10.000 kinderen als soldaten actief geweest zijn bij de diverse gewapende groepen en in het ANT.

Met de hulp van het VN-kinderfonds UNICEF heeft de Tsjadische overheid in 2007 een demobilisatie- en reïntegratieprogramma voor kindsoldaten opgestart, maar het succes daarvan bleef beperkt.

In december 2010 waren maar 850 ex-kindsoldaten in de UNICEF-centra behandeld. Het mislukken van het programma is deels te wijten aan een tekort aan middelen, maar ook de aanhoudende onveiligheid in het land, de extreme armoede en de politieke onwil spelen een belangrijke rol. Slechts een beperkt aantal kindsoldaten heeft het demobilisatie- en reïntegratieprogramma doorlopen.

In juni 2010 werd tijdens een conferentie georganiseerd door UNICEF en de Tsjadische regering met medewerking van officiële delegaties uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen, Soedan, Nigeria en Niger de N’Djamena Verklaring opgesteld waarin de deelnemende regeringen beloofden te stoppen met de rekrutering van kindsoldaten en betere kansen te bieden voor de opvang van vroegere kindsoldaten.

Straffeloosheid

Amnesty International is ook uiterst bezorgd over het gebrek aan verantwoording dat afgelegd wordt voor ernstige mensenrechtenschendingen, zoals het gebruik van kindsoldaten. Tot op heden werd niemand uit het leger of een gewapende groep vervolgd voor het rekruteren van kindsoldaten.

In september 2010 werden 11 mannen gearresteerd naar aanleiding van het rekruteren van kindsoldaten in vluchtelingenkampen, maar het is onduidelijk wat er met hen gebeurd is. Voor zover Amnesty op de hoogte is, zijn ze nooit voor een Tsjadische rechtbank gebracht.

Op 20 januari 2011 kregen gewapende oppositiegroepen amnestie van president Idriss Déby van Tsjaad voor de misdaden die ze in het verleden hebben gepleegd. Déby moet in de loop van dit jaar herverkozen worden als president en probeert zijn populariteit op te krikken. Deze maatregel consolideert echter de straffeloosheid voor mensenrechtenschendingen tegen kinderen in een gewapend conflict.

“In plaats van amnestie toe te kennen, moeten alle zware mensenrechtenschendingen zoals het gebruik van kindsoldaten onmiddellijk en grondig onderzocht worden. De verantwoordelijken moeten worden vervolgd en een eerlijk proces krijgen voor een nationale rechtbank”, vindt Amnesty International.

Achtergrond

De veiligheidssituatie in het oosten van Tsjaad blijft bijzonder precair. Het arme en politiek instabiele land wordt al sinds 2003 meegezogen in het conflict in de westelijke Soedanese regio Darfur. Ongeveer 260.000 vluchtelingen uit Darfur leven momenteel nog in vluchtelingenkampen in het oosten van Tsjaad.

Daarbovenop zijn er ook 170.000 Tsjadiërs op de vlucht voor het geweld in eigen land. Ook zij leven in kampen, vaak in de grensstreek tussen Tsjaad en Soedan. Gewapende groepen uit Soedan en Tsjaad zijn regelmatig actief in het oosten van Tsjaad en plegen er ernstige mensenrechtenschendingen. Andere misbruiken worden begaan tijdens gevechten tussen gewapende rebellenbewegingen onderling.

Eind vorig jaar heeft MINURCAT – de VN-missie in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tsjaad – zich terug getrokken uit het oosten van Tsjaad op verzoek van de Tsjadische overheid. Deze terugtrekking zal wellicht leiden tot grotere onveiligheid en nog meer mensenrechtenschendingen.

take down
the paywall
steun ons nu!