Omar Suleiman (rechts) ontmoet Israëlisch president Shimon Peres in Tel Aviv, november 2010
Midden-oosten, Geheime dienst, Nieuws, Wereld, Afrika, Politiek, Israël, VS, Egypte, Politieke crisis, WikiLeaks, Diplomatieke relaties, Volksprotest, President Hosni Moebarak, Vicepresident Omar Suleiman -

Omar Suleiman: bondgenoot van Amerika en Israël

In een poging om de aanhoudende protesten in zijn land via politieke benoemingen te temperen, promoveerde Moebarak op 29 januari Omar Suleiman tot vicepresident. De Verenigde Staten en Israël zijn daar alvast niet rouwig om, ondanks zijn twijfelachtige reputatie als voormalig hoofd van de Egyptische geheime dienst.

dinsdag 8 februari 2011 17:15
Spread the love

Klokkenluiderswebsite WikiLeaks kon weer geen beter moment kiezen om de ‘cables’ over Suleiman vrij te geven. Vlak na zijn benoeming als vicepresident duiken verschillende documenten op die het nauwe bondgenootschap tussen de man en de Verenigde Staten en Israël blootleggen. Bovendien bieden ze meer inzicht in de werking van de Egyptische geheime dienst.

In een document van de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv staat duidelijk te lezen hoe Suleiman Israëls voorkeur geniet om de oude Moebarak (83) op te volgen. De cable onthult dat er een rechtstreekse lijn werd opengezet tussen het Israëlische ministerie van Defensie en de Egyptische inlichtingendienst, waar Suleiman sinds 1993 de lakens uitdeelde.

Ook de Verenigde Staten betuigden op zaterdag 6 februari hun openlijke steun aan Suleiman, bij monde van Hillary Clinton, Amerika’s minister van Buitenlandse Zaken. Nochtans betekent zijn aanstelling allesbehalve een breuk met het verleden, te meer daar hij een vertrouweling van Moebarak is. De vraag is dus of Suleiman, die gesprekken is begonnen met de oppositie, veel zoden aan de dijk kan zetten om een uitweg te vinden uit de politieke impasse.

Folteringen

Volgens Jane Mayer, onderzoeksjournaliste bij het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker, neemt Suleiman het niet zo nauw met de mensenrechten. Als hoofd van de geheime dienst vervulde Suleiman een cruciale rol in het Amerikaanse antiterrorismebeleid en werkte hij nauw samen met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. 

Zoals genoegzaam bekend, ontvoerde de CIA terrorismeverdachten over de hele wereld en bracht ze die naar Egypte en elders voor ondervragingen. Elke overdracht van verdachten moest op het hoogste niveau van de Amerikaanse en Egyptische inlichtingendienst goedgekeurd worden.

In principe verplichtte de Amerikaanse wetgeving de CIA ertoe om de zekerheid van Egypte te verkrijgen dat de overgedragen verdachten niet gefolterd zouden worden. Maar volgens Mayer was die verzekering onder Suleiman zo goed als waardeloos.

Dat blijkt ook uit een recent gelekt diplomatiek document van de Amerikaanse ambassade in Caïro, daterend van 28 oktober 2007. In die cable staat te lezen dat de Egyptische antiterrorisme-eenheid SSIS geteisterd wordt door “voortdurende, geloofwaardige beschuldigingen van misbruik tegenover gevangenen.”

Voorts staat in het document dat enkel lagere politie-officieren af en toe vervolgd worden voor mensenrechtenschendingen, terwijl de leidinggevenden buiten schot blijven.

take down
the paywall
steun ons nu!