foto: SKEPP vzw
Opinie, Nieuws, Samenleving, België, Geloof, Gezondheidszorg, Wetenschap, Homeopathie, Verdund water, Homeopaten, Energetisch principe, SKEPP, Placebo, Klinisch onderzoek, Verdunningen, Waterstructuren, Hypothese, Pseudo-wetenschap, Oscillococcinum, Bovennatuurlijk verschijnsel, Skeptici, Arsenicum, Slangengif - Tim Trachet

Bizarre homeopathische argumenten

Er was al heel wat aandacht voor onze actie toen we zaterdag in Brussel met enkele tientallen massaal homeopathische middelen innamen om aan te tonen dat er in werkelijkheid niets in zit.

dinsdag 8 februari 2011 17:55
Spread the love

Voor alle duidelijkheid. We dronken arsenicum en slangengif dat dertig keer na elkaar tienmaal verdund was in water. De uiteindelijke verdunningsfactor was dus gelijk aan een één gevolgd door dertig nullen. Van het oorspronkelijke gif bleef zo weinig over, dat zo goed als zeker vrijwel niemand van ons ook maar één molecule van die stof heeft ingenomen. Zelfs als er een miljoen mensen hadden meegeslikt, zou dat wellicht niet het geval zijn geweest. Toch beweren homeopaten dat dergelijke extreem verdunde stoffen gebruikt kunnen worden om mensen te genezen.

We stellen ons niet dogmatisch op. Als aangetoond wordt dat homeopathie inderdaad werkt, zouden we zeker moeten onderzoeken of dergelijke verdunningen toch werkzaam zijn.

Maar het resultaat van tientallen jaren klinisch onderzoek is dat homeopathische middelen het niet beter doen dan een placebo. Niet te verwonderen als er niets inzit.

“Maar het resultaat van tientallen jaren klinisch onderzoek is dat homeopathische middelen het niet beter doen dan een placebo. Niet te verwonderen als er niets inzit”

De homeopaten zijn het daarmee niet eens. Naar aanleiding van onze actie kwamen ze af met allerlei uitleg waarom hun middeltjes wél zouden werken. Als er geen werkzame stof meer in die middeltjes zit, gebeurt de werking op een andere wijze, beweren ze. Hoe, dat is voor de wetenschap volkomen onduidelijk. Maar blijkbaar weten sommigen beter.

Zo vertelde homeopaat dr. Bob Nys op VTM: “Homeopathie werkt volgens een energetisch principe”.  Hoe en waarom zei hij er niet bij. Het is niet duidelijk of hij met deze ‘verklaring’ op dezelfde golflengte zit als apotheker Gilbert Denys, die in Reyerslaat verwees naar Einstein en zijn formule E = mc² om tot de bevinding te komen dat “energie massa is geworden bij de oerknal en massa wordt energie als men homeopathie maakt”.

Ik weet niet hoeveel keer Einstein zich al in zijn graf heeft omgedraaid, telkens als zijn naam werd gebruikt om een of andere occulte opvatting te ‘bewijzen’. Kom ergens af met energie en Einstein en de meest zotte bewering krijgt een aureool van wetenschappelijkheid.

In een lezersbrief aan De Morgen (DM, 4 februari) kwamen enkele verdedigers van de homeopathie met een heel andere uitleg. Homeopathie zou iets met de ‘fysische structuur’ te maken hebben, en dat is meer dan enkel de chemische samenstelling. Ze zou werken via informatie die op elektromagnetische wijze wordt overgedragen of via “waterstructuren, die de originele moleculen weerspiegelen”.

Hiermee verwijzen ze blijkbaar naar een nogal vreemde hypothese die inderdaad werd geopperd, maar op heel ernstige bezwaren stuit en – alweer – nooit bewezen werd. Toch stellen de homeopathie-apologeten ze voor als de waarheid. Daarmee zitten ze een paar bruggen te ver.

Zelfs als aangetoond wordt dat verdund water vreemde eigenschappen heeft, is het daarmee aangetoond dat je mensen kan genezen met extreme verdunningen van lood, arsenicum, kakkerlakken of andere bizar materiaal? Dat zou te eenvoudig zijn. Eén zwaluw maakt de lente niet.

Deze pseudo-wetenschappelijke blabla moet verhullen dat de verdedigers van de homeopathie evenmin weten waarom homeopathie werkt – als ze zou werken. Homeopathie bestaat al 200 jaar. De bedenker ervan wist niets af van een energetisch principe of waterstructuren. Zijn huidige volgelingen weten niet veel meer. Ze geven alleen de indruk dat er een wetenschappelijke verklaring voor die extreme verdunningen bestaat.

“Deze pseudo-wetenschappelijke blabla moet verhullen dat de verdedigers van de homeopathie evenmin weten waarom homeopathie werkt – als ze zou werken”

Verdunningen die zo extreem kunnen zijn dat iedere verklaring absurd wordt. Oscillococcinum, volgens apotheker Denys het meest verkochte homeopathische medicijn, is gemaakt op basis van rotte eendenlever (!) die zo sterk verdund is dat, als men het zou aanmaken in een vat zo groot als het zichtbare heelal, er niet één molecule van die stof in het heelal zou overblijven.

Blijft  er op die schaal nog altijd iets over van de ‘energie’ of de ‘waterstructuren’ van de oorspronkelijke stof? Laat ons ernstig zijn, als homeopathie op dat kosmische niveau werkt, blijft iedere wetenschappelijke verklaring achterwege. Dan kunnen we enkel spreken van een bovennatuurlijk verschijnsel of nog liever een mirakel, veroorzaakt door een Hogere Homeopathische Macht die ons nederig verstand te boven gaat.

“Dan kunnen we enkel spreken van een bovennatuurlijk verschijnsel of nog liever een mirakel”

Heren en dames homeopaten, kunnen we iets afspreken? Wij als skeptici hebben goede redenen om aan te nemen dat homeopathie niet werkt. Maar als het bestaan van zo’n mirakel zwart op wit wordt aangetoond, beloven we om in alle boetvaardigheid daarvoor op onze knieën te vallen.

Wilt u van uw kant intussen stoppen met te verwijzen naar Einstein, energie, elektromagnetisme en waterstructuren, begrippen waar u zo te horen niets van afweet en die u wellicht ook niet echt interesseren? Misbruik de wetenschap niet om de indruk te geven dat u het beter begrijpt dan wij, en erken nederig dat de werking van de homeopathie tot de mysteriën van uw geloof behoort. Dan kunnen we in vrede verder naast elkaar leven.

Tim Trachet

Tim Trachet is erevoorzitter van SKEPP.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!